Ogród deszczowy to proste rozwiązanie, ograniczające spływ wód opadowych do kanalizacji. Zatrzymywanie wody jest szczególnie ważne w czasie zmian klimatycznych, które obserwujemy od dawna. Ma on gromadzić wodę opadową, która trafi do niego bezpośrednio oraz tę, która spłynie m.in. z dachów, chodników, jezdni i podjazdów.

Dzięki niemu część wody nie odpłynie do kanalizacji, a zostanie zatrzymana przez rośliny, a następnie będzie stopniowo oddawana do atmosfery. Z informacji, które można znaleźć na temat ogrodów deszczowych, wynika, że wchłaniają one około 30-40 proc. wody więcej niż trawnik o podobnych wymiarach.

Poza podstawowymi zadaniami ogrodu deszczowego, który miałby powstać w rejonie ulicy Lipowej w Inowrocławiu, w projekcie ma zostać uwzględniona funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa terenu wraz z ewentualnymi ścieżkami z nawierzchni mineralnej oraz małą architekturą.

Czas, który wyznaczono na przygotowanie koncepcji, upływa 30 września 2022 roku.