O planach budowy spalarni odpadów przy janikowskich zakładach sodowych mówiło się od lat.

23 marca 2020 roku m.in. Ciech Soda Polska, Budimex, EEW oraz Gmina Janikowo podpisały list intencyjny w tej sprawie. Wstępne plany zakładały, że inwestycja, której celem byłoby dostarczanie energii cieplnej, miałaby powstać w Janikowie do końca 2025 roku.

20201119_153312

Rok później, w marcu 2021 roku zdecydowano się na kontynuację współpracy, czego efektem było podpisanie drugiego listu intencyjnego. Jak czytamy w raporcie bieżącym Ciech z 26 marca 2021 roku:

"Celem Drugiego Listu Intencyjnego jest współpraca Stron w pracach nad oceną opłacalności i wykonalności, przygotowaniem warunków do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w Inwestycję i budowę Instalacji oraz uregulowanie zasad współpracy Stron w związku z przygotowaniem i realizacją Inwestycji, w tym: współpraca w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej Instalacji. Poza zobowiązaniem Stron do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy w celu realizacji Inwestycji, Drugi List Intencyjny nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań pomiędzy Stronami. Realizacja Inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania wszystkich wymienionych powyżej zgód i pozwoleń. Podstawowym celem Instalacji z punktu widzenia Grupy Ciech będzie zaopatrywanie zakładu produkcyjnego Spółki Zależnej, zlokalizowanego w Janikowie w energię cieplną (parę technologiczną)."

Przewidywaną wtedy datę uruchomienia spalarni w Janikowie określono na rok 2026. Po kolejnych niespełna 12 miesiącach, w lutym 2022 roku podmioty zaangażowane w budowę spalarni zakończyły współpracę podjętą w ramach drugiego listu intencyjnego. Podobny dokument podpisano w marcu 2022 roku, tyle że nie z Gminą Janikowo, ale z Miastem Inowrocław, co oznaczało nową lokalizację inwestycji - w Mątwach.

O przyczyny zmiany lokalizacji zapytaliśmy władze Janikowa, Inowrocławia oraz Ciech S. A. Interesowało nas również, czy władze samorządowe miały wpływ na to, na czyim terenie powstanie spalarnia.

- Gmina ani ja osobiście nie mieliśmy wpływu na zmianę lokalizacji. U nas instalacja ta miała powstać pomiędzy EC a stacją wymywania chlorków, czyli po zachodniej stronie fabryki - usłyszeliśmy od Andrzeja Brzezińskiego, burmistrza Janikowa.

- Pytania dotyczące wyboru lokalizacji tej inwestycji należy kierować do Ciech Soda Polska oraz inwestorów projektu. Miasto nie było inicjatorem tej inwestycji w Inowrocławiu. Biorąc pod uwagę przedstawioną przez inwestora koncepcję, uznaliśmy i uznajemy ją w tej formie za interesującą i godną rozważenia, a nie natychmiastowego odrzucenia. Temu celowi służy list intencyjny - powiedziała nam Karolina Sobieraj, Kierownik Referatu Kultury i Promocji w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.

- Decyzje w sprawie zaangażowania w tego typu projekty poprzedzone są szeregiem szerokich analiz, zarówno w wymiarze biznesowym, technicznym, środowiskowym i społecznym. W ich efekcie, pod koniec 2021 roku podjęliśmy wspólnie z inwestorami decyzję, że tereny zakładu Ciech Soda Polska w Inowrocławiu są optymalną lokalizacją dla nowej instalacji. Zmianę źródeł energii jednego i drugiego zakładu rozważamy od pewnego czasu w ramach procesu stopniowego odchodzenia od węgla i zwiększania konkurencyjności. Informowaliśmy o tym, podobnie jak o podpisaniu listu intencyjnego z władzami Janikowa. Tego typu decyzje są natychmiast komunikowane. Listy intencyjne określają zasady na jakich strony będą współpracować przy projektach, są jednak pierwszym krokiem w długim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych - poinformował nas Mirosław Kuk, rzecznik prasowy Ciech S. A.

Warto zaznaczyć, że plany budowy spalarni odpadów w Inowrocławiu pojawiły się już w 2020 roku, o czym informowaliśmy na naszych łamach. Od tamtego czasu, aż do początku 2022 roku znacznie częściej mówiło się jednak o realizacji tej inwestycji w Janikowie.

Nowoczesna instalacja do termicznego przekształcania odpadów ma powstać w Mątwach do 2026 roku i kosztować będzie 800 mln złotych. Jej głównym zadaniem będzie zaopatrywanie w energię cieplną inowrocławskich zakładów sodowych. Zdaniem prezydenta Inowrocławia, pośrednio na jej obecności zyska także miasto, które otrzyma wyższe wpływy do budżetu, czy obniży koszty gospodarowania odpadami.

DSC_8528-001

Przeciwnicy inwestycji obawiają się m.in. zwiększonego ruchu pojazdów ciężarowych dowożących odpady do spalarni. Wśród ich argumentów pojawiają się również strach o ewentualne awarie instalacji, czy zmniejszenie wartości nieruchomości oraz walorów uzdrowiskowych Inowrocławia. Szczegółowe informacje inwestora na temat spalarni można znaleźć na stronie inowroclaw-nowa-energia.pl/pl.

Czy popierasz budowę spalarni odpadów w Inowrocławiu w proponowanej formie?