Druh Roman Zieliński urodził się dnia 28 lutego 1941 roku w Wąbrzeźnie na ziemi chełmińskiej w rodzinie Józefa Kazimierza Zielińskiego, przedwojennego redaktora Gazety Wąbrzeskiej i działacza narodowego oraz Stanisławy z domu Cander, których przodkowie od dawna zamieszkiwali Wąbrzeźno i okolice. W czasie okupacji hitlerowskiej zostali wyrzuceni z domu rodzinnego i zamieszkiwali w trudnych warunkach na terenie Wąbrzeźna. Wraz ze starszą siostrą pozostawał pod opieką mamy, samotnie wychowującej dzieci po uwięzieniu przez Niemców męża - obrońcy Ojczyzny z 1939 roku, jeńca wojennego, który po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie wyemigrował na stałe do Australii. Po wojnie uczył się w Wąbrzeźnie, ale planował wyjazd z miasta rodzinnego w celu dalszej edukacji. Od najmłodszych lat wielki miłośnik przyrody, rozważał wybór zawodu leśniczego, ale ostatecznie udał się do Inowrocławia, gdzie ukończył Technikum Chemiczne.

Tu zamieszkał, poznał przyszłą żonę Barbarę z zawodu nauczycielkę, z którą miał dwoje dzieci - Ireneusza i Iwonę. Początkowo pracował w WKU w Inowrocławiu, następnie w Przedsiębiorstwie Państwowym "Cukrownie Bydgoskie", gdzie odpowiadał za pion obrony cywilnej w cukrowniach pomorskich. Po likwidacji przedsiębiorstwa podjął pracę w Cukrowni Janikowo, jako specjalista do spraw obrony cywilnej, spraw ochrony przeciwpożarowej oraz kontroli. Związany był również z OHP Inowrocław oraz Auspol Sławęcinek. Wsparł finansowo budowę Pomnika Powstania Warszawskiego w Warszawie. Współpracował z kombatantami i emerytami wojskowymi. Był aktywnym członkiem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Z ochroną przeciwpożarową związany był od 1964 roku w Zakładowej OSP Tuczno, później w OSP Cukrowni Janikowo. W latach 1966 - 1975 pełnił funkcję Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Bydgoszczy. W 1998 roku włączył się w tworzenie nowych powiatowych struktur Związku OSP, a od 1999 do 2017 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu Oddziałowego Związku OSP RP w Inowrocławiu oraz członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Toruniu. Pełnił również funkcję Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta i Gminy Janikowo.

Był pomysłodawcą i jednym z fundatorów sztandaru dla Oddziału Powiatowego OSP w Inowrocławiu. Organizował coroczne konkursy OTWP oraz Konkursy Plastyczne "Strażacki Trud". Dzięki Jego zaangażowaniu dzieci ze środowiska strażackiego uczestniczyły w obozach szkoleniowo - wypoczynkowych. Jego pasją było kronikarstwo. Wykonał kilka tomów kronik powiatowych, które podczas krajowych konkursów kronik zajmowały czołowe miejsca. Koleżeński i lubiany w środowisku. Był w pełni oddanym strażakiem. Po rezygnacji ze względów zdrowotnych z funkcji prezesa, otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego i nadal pełnił funkcję kronikarza dalej współpracując z Zarządem Powiatowym i Wojewódzkim Związku OSP RP, Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami OSP.

Urodzony i wychowany nad pięknymi wąbrzeskimi jeziorami Zamkowym, Frydek i Sitno oraz rodzinnym stawem pokochał przyrodę ojczystą, był zapalonym wędkarzem, a swoją pasję kontynuował nad Notecią, Gopłem a ostatnio Jeziorem Wilczyńskim. W ciszy odpoczywał i obserwował florę i faunę. Dzięki wspaniałemu wąbrzeskiemu nauczycielowi Pawłowi Bączyńskiemu w młodości był aktywnym sportowcem i autostopowiczem. W trakcie szkolnych wypraw kajakowych do Warmii i Mazur oraz wycieczek krajoznawczych poznawał ciekawych ludzi. Podczas jednej z nich spotkał księdza Karola Wojtyłę. Lubił dobre kino i relacje sportowe - cieszył się i wzruszał kiedy wygrywali Polacy i grano hymn. Pasjonował się książkami, fotografowaniem, majsterkowaniem, rozwiązywaniem szarad i krzyżówek. Był działkowiczem i zwolennikiem aktywnego wypoczynku.

Za swoją pracę zawodową oraz działalność na rzecz społeczeństwa i regionu został uhonorowany i wyróżniony wieloma odznaczeniami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi Krzyż Koronny Patria Gloria et Honor, Złotym Medalem zasłużony dla Obronności Kraju, Złotym Znakiem Związku, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Medalem Pamiątkowym im. Józefa Tuliszkowskiego, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, Medalem Zawsze Wierni Ojczyźnie, Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

24 marca 2022 roku odszedł na wieczną służbę u świętego Floriana, wspaniały mąż, ojciec, teść i dziadek. Człowiek skromny i bardzo pracowity. Mężnie i bez słowa skargi, walcząc ze śmiertelną chorobą, najpierw w domu wśród najbliższych, a ostatnie dni w inowrocławskim szpitalu. Cześć Jego Pamięci!

Krzysztof Pęczkowski
Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Inowrocławiu