Jak wskazano w poniedziałkowej informacji, Poczta Polska rozpoczęła "kompleksową obsługę wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup odbiornika cyfrowego, umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie częstotliwości DVB-T2". Wnioski o świadczenie w wysokości 100 zł będą przyjmowane przez 9 miesięcy, do 31 grudnia br. - dodano.

"Nasi pracownicy służą pomocą w zakresie obsługi wniosków oraz wsparciem informacyjnym" – zapewnił cytowany w informacji wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

28 marca br. rozpocznie się zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, wynikająca z konieczności dostosowania częstotliwości wykorzystywanej obecnie przez telewizję naziemną na potrzeby globalnego rozwoju internetu w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Standard DVB-T2/HEVC umożliwi bezpłatny odbiór większej ilości programów telewizyjnych w lepszej jakości - przypomniano.

Zwrócono uwagę, że osoby, które mają telewizor bez możliwości odbioru tzw. otwartej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2/HEVC będą musiały go wymienić na nowy lub dokupić dekoder. Wymiana nie jest konieczna w przypadku abonentów korzystających z płatnych platform do odbioru telewizji kablowej, satelitarnej lub IPTV.

Przypomniano, że zgodnie z ustawą o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z 24 lutego 2022 r. jednorazowe wsparcie mogą uzyskać gospodarstwa domowe "znajdujące się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej samodzielne poniesienie kosztów nabycia nowego odbiornika cyfrowego". Dofinansowanie, jak zaznaczono, przysługuje wyłącznie jednej osobie pełnoletniej w ramach jednego gospodarstwa domowego.

Przekazano, że wnioski o dofinansowanie można składać m.in. w placówkach pocztowych i ich filiach na terenie kraju oraz za pośrednictwem elektronicznego formularza na platformie gov.pl. Składając wniosek osoba uprawniona/lub pełnomocnik musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie pracownikowi Poczty dokumentu zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie. "W trakcie składania wniosku wymagane jest podanie przez wnioskującego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod autoryzacyjny niezbędny przy odbiorze odbiornika cyfrowego" - dodano.

Po złożeniu podpisu na wniosku, generowany jest kod świadczenia – dofinansowania zakupu telewizora albo dekodera, który przekazywany jest osobie wnioskującej w postaci wydruku. Osoby, które przy rejestracji wniosku podadzą adres mailowy, dodatkowo kod świadczenia otrzymają na podany adres mailowy.

Dodano, że podstawą do uzyskania dofinansowania jest kod świadczenia, który osoba korzystająca z dofinansowania zobowiązana jest przedłożyć w sklepie. Kod świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego wygasa 31 grudnia 2022 r. Lista sklepów, w których można kupić odbiornik cyfrowy z dofinansowaniem jest dostępna na stronie https://www.gov.pl/web/dvbt2/lista-sklepow.

Przejście na nowy standard nadawania będzie się odbywać w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. - będzie dotyczyć województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia br. - województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap - od 23 maja – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca br. - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/