Już jesienią ubiegłego roku eksperci spodziewali się, że w kraju wzrosną opłaty za żłobki. Wiele miast i gmin sporo dopłaca do ich utrzymania, a nowe przepisy umożliwiające przekazywanie do 400 złotych miesięcznie na opłacenie pobytu dziecka w żłobku, w praktyce pozwolą zasilić tymi pieniędzmi budżety organów prowadzących te placówki.

Inowrocławscy radni na ostatniej sesji przyjęli uchwałę w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za żłobek. Przegłosowano stałą miesięczną opłatę za pobyt dziecka (do 10 godzin dziennie) w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- W praktyce, rodzice nie będą płacili więcej za pobyt dziecka w żłobku niż dotychczas, ponieważ rodzice dzieci do pierwszego roku życia mogą otrzymać do 400 zł miesięcznie na opłacenie pobytu dziecka w żłobku, tzw. "żłobkowe" - informuje Urząd Miasta. W przypadku złożenia stosownego wniosku do ZUS, pieniądze te trafią bezpośrednio do podmiotu prowadzącego instytucję opieki.

Ratusz przypomina też, że rodzice dzieci w wieku od 2 do 3 lat, na każde drugie i kolejne dziecko mogą otrzymać 12 tysięcy zł (500 zł przez 24 miesiące lub 1000 zł przez rok) na dziecko w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny, a wniosek należy złożyć w ZUS.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że dochody uzyskane w wyniku zmiany sposobu naliczania opłaty za pobyt dziecka w żłobku tylko w części pokryją wzrost kosztów funkcjonowania żłobków miejskich. Udział dochodów w stosunku do wydatków szacowany jest obecnie na 14,20%.