Nasze działania są skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu wydarzeń. W myśl zasad humanitaryzmu, bezstronności i neutralności, Czerwony Krzyż niesie pomoc ofiarom konfliktu bez względu na to po, której jego stronie one stoją.

Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem "UKRAINA".

Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Jesteśmy gotowi objąć pomocą humanitarną uchodźców przekraczających granicę Polski. Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców Inowrocławia i Powiatu Inowrocławskiego o pomoc dla ofiar niczym nie usprawiedliwionej, barbarzyńskiej agresji, która dotknęła mieszkańców Ukrainy.

Zarząd Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Inowrocławiu