Spalarnia będzie służyć przede wszystkim zakładom sodowym, ale pośrednio ma na tym skorzystać również Miasto Inowrocław. Inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW Energy from Waste oraz FBSerwis.

- Z tzw. frakcji palnych – czyli zbieranych od nas odpadów będzie w temperaturze ok. 1000 stopni Celsjusza wytwarzana energia cieplna i elektryczna, która pozwoli na zaspokojenie części potrzeb „Sody-Mątwy”. Zyskujemy: czystsze powietrze  - mniej CO2, wyższe wpływy do budżetu Miasta o ok. 1,5 miliona rocznie, możliwość tańszego zagospodarowania części odpadów zbieranych w Inowrocławiu, które do tej pory były wywożone i po coraz wyższych kosztach unieszkodliwiane w zakładach w Bydgoszczy, Bielawach, Koninie, przebudowę ulic dojazdowych do „Sody” z uwzględnieniem oświetlenia, chodników itp., sponsora działań proekologicznych, sportu, rekreacji, kultury – Ciech przy naszym wsparciu, już został sponsorem strategicznym KSK „Noteć” oraz MPK Noteć - wylicza Ryszard Brejza.

Instalacja ma zająć działkę o powierzchni około 3 hektarów na terenie mątewskich zakładów sodowych.

- Inowrocław Nowa Energia – to inwestycja, która polega na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zostanie zlokalizowana na terenie kompleksu Ciech Soda Polska w Inowrocławiu. Po zakończeniu inwestycji dostarczy ona jedną trzecią energii dla zakładu. Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez dwie doświadczone firmy – niemiecką EEW i polską FBSerwis (grupa Budimex). W dobie rosnących cen energii i certyfikatów CO2 instalacja zapewni stabilną przyszłość zakładowi w Inowrocławiu i około 250 firmom powiązanym z jego funkcjonowaniem. Planuje się, że budowa rozpocznie się w 2024 i potrwa niespełna trzy lata, aż do uruchomienia instalacji w 2026 r - czytamy na stronie inowroclaw-nowa-energia.pl.