- Mimo wyraźnego sprzeciwu samych uczniów, ich rodziców, środowisk nauczycielskich, związków zawodowych i samorządów - do kosza wrzucono dorobek 30 lat polskiej edukacji funkcjonującej w wolnej, demokratycznej Polsce - czytamy w apelu podpisanym przez Elżbietę Jardanowską, przewodniczącą komisji oświaty Rady Miejskiej Inowrocławia.

W ocenie komisji zmiany przyjętej przez Sejm ustawy doprowadzić mogą do ograniczenia dostępu do dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, do upolitycznienia szkół, ograniczenia roli samorządów oraz do niebezpieczeństwa nadużywania władzy przez kuratorów i ministra np. poprzez odwoływanie dyrektorów "niewygodnych politycznie".

W skład komisji oświaty w inowrocławskim samorządzie wchodzą Elżbieta Jardanowska i Maria Stępniowska z Porozumienia Ryszarda Brejzy oraz Maria Żukowska i Waldemar Wąśniewski z Koalicji Obywatelskiej. Radni zagłosowali w tej sprawie jednogłośnie.