W Polsce od dwóch lat obowiązują restrykcyjne przepisy, które pozwalają ścigać i karać rodziców niepłacących alimentów. Na ich podstawie - jeśli rodzic nie zapłacił należności na dziecko przez co najmniej trzy miesiące - policja ma prawo przesłuchać go w charakterze podejrzanego.

Jak się okazuje, postępowań dotyczących uchylania się od płacenia alimentów na rodzinę z roku na rok jest coraz więcej. To głównie zasługa wprowadzonych dwa lata temu przepisów. W wyniku ścigania dłużników alimentacyjnych przez policję, coraz więcej z nich staje przed sądem.

- W okresie od stycznia 2018 roku do końca lutego 2019, takich postępowań zostało wszczętych 945, a 143 osoby usłyszały zarzuty - mówi nam Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Dla porównania sprawdziliśmy, ile postępowań toczyło się w 2016 roku, czyli przed pojawieniem się restrykcyjnych przepisów. - Wówczas wszczęte zostały 34 postępowania, a trzy osoby usłyszały zarzuty - dodaje Izabella Drobniecka.

Uchylanie się od płacenia alimentów jest traktowane jako przestępstwo, za które grozi grzywna, kara ograniczenia (na przykład dozorem elektronicznym), a nawet pozbawienia wolności.

Kolejne zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości ma kolejny pomysł, jak usprawnić proces alimentacyjny. Pod koniec lutego rząd przyjął reformę prawa rodzinnego, która wprowadza nową formę alimentów.

Przyspieszenie procedury przyznawania alimentów ma opierać się na tzw. alimentach natychmiastowych. Ich przyznawanie będzie się odbywać w ciągu kilkunastu dni w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Obecnie sprawy alimentacyjne trwają miesiącami. W tym czasie tysiące samotnych rodziców czekają na ostateczną decyzję w sprawie świadczenia.

Szybkie uzyskanie alimentów natychmiastowych ma być możliwe dzięki maksymalnemu uproszczeniu formalności. Ubiegający się o alimenty będą mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w internecie. Formularz jest prosty i łatwy do wypełnienia, a dzięki niemu większość ubiegających się o alimenty będzie mogła uniknąć dodatkowych wydatków na adwokatów. Poza odpisem aktu urodzenia dziecka do pozwu nie dołącza się dowodów.

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być ustalana według jednej uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa (zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia i współczynnika dzietności), która pozwoli precyzyjnie ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości dziś wynosiłoby ono około 500 zł na jedno dziecko, 900 na dwoje dzieci, a 1200 zł – na troje.