Obliczanie podatku według skali podatkowej

Zarówno osoby prowadzące działalność gospodarcza, jak i osoby uzyskujące wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, mogą rozliczać się z zastosowaniem skali podatkowej. Wówczas wysokość podatku jest uzależniona od kilku czynników. Istnieją progi dochodowe, od których zależy jaką można odliczyć kwotę zmniejszającą podatek i jaki procent należy wyliczyć z podstawy opodatkowania. Do kwoty 85 528 zł podatek wynosi 18%, ale już powyżej jest to aż 32%. Nie dotyczy to wówczas całej kwoty, a jedynie różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną ponad 85 528 zł. Zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorca musi sobie odprowadzać sam. Natomiast jeżeli ktoś jest zatrudniony, lub pobiera rentę z ZUS, wtedy obliczaniem i przekazywaniem zaliczki zajmuje się płatnik. Aby dobrze wyliczyć podatek dochodowy należy przychód pomniejszyć o koszty jego uzyskania, a wtedy otrzymamy dochód. Od niego odejmujemy zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Otrzymana kwota jest podstawą opodatkowania (zaokrąglamy do pełnej złotówki). Podatek wyliczamy mnożąc podstawę przez 18 lub 32 % i odejmując kwotę zmniejszającą podatek. Ostatnią czynnością jest odliczenie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Obliczanie podatku liniowego

Przedsiębiorcy, których dochody są wysokie wybierają zazwyczaj rozliczanie w formie podatku liniowego. obowiązuje w nim jedna stawka procentowa - 19%. Bez względu na wysokość dochodów, płacą 19%. Nie mogą odliczać kwoty wolnej jak również innych ulg. Jedynymi, które podlegają odliczeniom w podatku liniowym są:

  • składki społeczne - odliczane od dochodu,
  • składki zdrowotne - odliczane od podatku.

Podatek oblicza się odejmując od przychodów koszty, następnie od otrzymanego dochodu odejmuje się składki ZUS, potem wylicza się 19% podatku. Ostatnią czynnością jest odjęcie składek zdrowotnych.

Obliczanie podatku zryczałtowanego

Prowadzenie działalności wymagającej prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów jest dość wymagające. Dlatego wielu przedsiębiorców wybiera ewidencjonowanie i rozliczanie się w formie podatku zryczałtowanego. Jest to prostsza metoda. Nie uwzględnia się w niej kosztów uzyskania przychodu. Uzyskane przychody w poszczególnych stawkach ryczałtu, można jedynie pomniejszyć o składki społeczne. Wyliczony podatek natomiast o składki zdrowotne.
Osoby fizyczne swój podatek wyliczają jedynie w rozliczeniu rocznym. Najszybciej i najprościej PIT 2018 wysłać do Urzędu Skarbowego przez internet. Zeznania online oszczędzają nam stresujących wizyt w urzędach i stania w kolejkach. Programy przeznaczone do rozliczania zeznań podatkowych są intuicyjne i ułatwiają rozliczenie.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.