• ul. Karola Libelta - ruch jednokierunkowy, wjazd od ul. Karola Marcinkowskiego, jednostronny zakaz zatrzymywania się na odcinku od drogi do dawnego PKS do ul. Metalowców,
 • ul. Młyńska - jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ul. Marcinkowskiego
  w kierunku ul. Orłowskiej,
 • ul. Metalowców - jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ul. Marcinkowskiego
  do ul. Libelta,
 • ul. Cmentarna - ruch jednokierunkowy, wjazd od ul. Karola Marcinkowskiego, jednostronny zakaz zatrzymywania,
 • ul. Długa - ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Lipowej do ul. Marulewskiej , wjazd
  z kierunku ul. Św. Ducha i ul. Lipowej, jednostronny zakaz zatrzymywania,
 • ul. Unii Europejskiej - na odcinku od ul. Marulewskiej do skrzyżowania z ul. Różaną na terenie Gminy Inowrocław - zakaz zatrzymywania się,
 • ul. Kątna  - ruch jednokierunkowy, wjazd od ul. Lipowej, jednostronny zakaz zatrzymywania,
 • ul. Marulewska - na odcinku od ul. Lipowej do ul. Długiej - będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się,
 • ul. Mątewska i ul. Marcinkowskiego - w pobliżu cmentarzy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania.

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na miejsca postojowe w okolicach cmentarzy, w dniach 31 października oraz 1 listopada, do dyspozycji mieszkańców będzie tymczasowy, bezpłatny parking
na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Orłowskiej 48.