Jak podaje MEiN, stacjonarnie w środę pracowało 15 408 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych), co stanowi 99,9 proc. wszystkich. Dwa przedszkola pracowały zdalnie, a 20 w trybie mieszanym.

W środę stacjonarnie pracowało też 14 305 szkół podstawowych, czyli 99,3 proc. i 7 762 szkoły ponadpodstawowych, czyli 99,4 proc.

Zdalnie pracowała w środę jedna szkoła podstawowa i jedna szkoła ponadpodstawowa. W trybie mieszanym pracowało 107 szkół podstawowych i 49 szkół ponadpodstawowych.

Informacje pochodzą od kuratorów oświaty, na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek.

W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

W poniedziałek 13 września - w pierwszym od początku nowego roku szkolnego 2021/2022 dniu, gdy resort edukacji opublikował dane epidemiczne dotyczące placówek oświatowych - w trybie stacjonarnym pracowało 14 315 szkół podstawowych, czyli 99,3 proc. wszystkich podstawówek w kraju. Jedna szkoła podstawowa pracowała zdalnie, a 97 w trybie mieszanym.

W trybie stacjonarnym pracowały też 7 755 szkoły ponadpodstawowe, czyli 99,3 proc. z nich. Żadna szkoła średnia nie pracowała zdalnie. 57 szkół ponadpodstawowych pracowało w trybie mieszanym.

MEiN podało także w poniedziałek, że w trybie stacjonarnym pracowało 15 411 przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, czyli 99,9 proc. W dwóch placówkach zajęcia odbywały się w trybie zdalnym, a w 17 w trybie mieszanym. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/