Ograniczenie wprowadzono ze względów epidemiologicznych i dotyczy ww. oddziału. Z kolei 30 stycznia ze względu na zwiększoną zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne wprowadzono do odwołania zakaz odwiedzin pacjentów na oddziale dziecięcym.

- Pacjenci zachowują prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osoby trzecie, z tym że nad jednym pacjentem może być sprawowana dodatkowa opieka pielęgnacyjna przez nie więcej niż jedną osobę jednocześnie - czytamy w komunikacie z 30 stycznia.