Choć w 2016 roku Unia Europejska opracowała przepisy dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych, które miały obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich, to ostateczny termin ich wprowadzenia w tych krajach minął wraz z połową roku 2018. Każdy kraj miał więc czas, by dostosować swoje przepisy do RODO, jak również przeszkolić obywateli kraju, przedsiębiorców i pracowników firm wszystkich sektorów co do tego, w jaki sposób skutecznie i zgodnie z prawem chronić dane osobowe osób fizycznych.

W jakim celu wprowadzono RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych miało na celu ujednolicenie przepisów odnośnie danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nowe wytyczne pozwalają na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych osób fizycznych, jak i przesyłanie ich pomiędzy odpowiednimi firmami tak, by dane osobowe były maksymalnie chronione. Ponadto, obywatele Unii Europejskiej zyskali możliwość decydowania o swoich danych osobowych, udostępniania ich wybranym podmiotom i w każdej chwili mogą zażądać usunięcia tych danych.

Przestrzeganie RODO w krajach Unii Europejskiej

Choć wprowadzenie ustawy o RODO wydaje się być bardzo korzystne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, to jednak przestrzeganie tych przepisów nie dla wszystkich wydaje się być łatwe. W wielu przedsiębiorstwach łamane jest prawo do prywatności czy ochrony podstawowych danych. Wciąż jeszcze sprzedawanie danych osobowych, zwłaszcza kontaktowych osób fizycznych jest bardzo kuszące dla niektórych przedsiębiorstw. Kary nakładane na te przedsiębiorstwa wciąż są rzadkością, więc niektórzy podejmują to ryzyko. Problemem także są firmy i instytucje, które nie dostosowały swojego działania do przepisów o RODO, co również stanowi duży problem (przykład to obieg dokumentów w firmach). Od pewnego czasu nakładane są także kary na takie przedsiębiorstwa i instytucje, co powinno ukrócić ten proceder.

Czy są inne skutki RODO?

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to wprowadzenie RODO wiąże się także z koniecznością dostosowania wielu innych przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Wiele sektorów w mniejszym lub większym stopniu odczuje tego skutki. Na szczególną uwagę zasługuje także zmiana w kodeksie karnym, która ma wejść w 2019 roku. Zgodnie z tą zmianą, przestępstwem lub wykroczeniem będzie niewłaściwe posługiwanie się danymi osobowymi innych osób, udostępnianie ich, sprzedaż baz danych, czy choćby posługiwanie się czyimiś danymi osobowymi w celach uwłaczających czci, czy psujących dobre imię.