Pierwsze ze spotkań odbędzie się 19 września od godz. 9.00 w siedzibie LGD przy ul. Królowej Jadwigi 15 i jest związane z naborami wniosków na wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące kwalifikacje, tworzenie i rozwój placówek środowiskowych, wsparcie inicjatyw promujących aktywizację społeczno-zawodową, działania związane z rozwojem gospodarki i przedsiębiorczości społecznej oraz organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej. Tydzień później odbędzie się spotkanie dedykowane przedstawicielom organizacji porzarządowych.

Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniu dedycuje kolejność zgłoszeń. Więcej informowali udzielają pracownicy stowarzyszenia pod nr tel. 52 353 24 40 lub e-mail: lgd@inowroclaw.pl.