Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w środę projekt zmiany rozporządzenia MZ w sprawie metody zapobiegania COVID-19. Projekt nie był przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, z uwagi na konieczność jego pilnego wejścia w życie.

- Projekt zakłada rozszerzenie katalogu miejsc, w których wykonywane będą szczepienia przeciwko COVID-19, o miejsce pobytu osoby, która jest pozbawiona wolności, w jednostkach penitencjarnych, dla osób tam osadzonych albo przebywa w szpitalu psychiatrycznym - wskazano w ocenie skutków regulacji projektu.

Sprawa dotyczy około 70 tysięcy osób

Podano, że populacja przebywająca w zakładach karnych i aresztach śledczych to około 70 tys. osób. Organizacja konwojów do punktów szczepień dla każdej osadzonej osoby jest nieracjonalna i nieefektywna oraz wzbudzać może kontrowersje społeczne - dowożenie grup osadzonych do publicznych podmiotów leczniczych oraz konieczność udzielenia im świadczenia poza kolejnością, ze względów na obligatoryjność zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu – zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Oceniono również, że mogłoby w sposób znaczący wpłynąć na wydolność służby konwojowej Służby Więziennej. W szpitalach psychiatrycznych - jak wskazano - istnieje możliwość zorganizowania szczepienia przez wyjazdowy zespół lub zakwalifikowania szpitala jako punktu szczepień ograniczonego do populacji pacjentów w nim przebywających.

Liczba takich pacjentów wynosić może około 15-20 tys. osób. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl