Pierwsze ze świąt kalendarzowo obchodzone jest 16 kwietnia, a drugie 19 kwietnia. Uroczysty apel łączący te dwa ważne dla naszych żołnierzy wydarzenia, odbył się dziś w koszarach pułku. Poprzedziła go msza święta odprawiona przez Kapelana Garnizonu Inowrocław ks. ppłk Adama Rogackiego.

- O godzinie 10.00 w koszarach pułku rozpoczął się uroczysty apel z okazji Święta Pułku i Święta Wojsk Inżynieryjnych. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Szefowi Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Markowi Wawrzyniakowi. Po odegraniu hymnu państwowego Dowódca Pułku płk Artur Gruszczyk powitał gości oraz cały stan osobowy pułku. Podczas uroczystości Generał Wawrzyniak wręczył proporzec honorowy Tytułu Honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dowódcy batalionu pontonowemu ppłk. Piotrowi Kranz, a żołnierze batalionu otrzymali sznury wyróżniające w kolorze amarantowym z jednym chwastem - informuje mjr Sylwester Ludwiczak.

Batalion pontonowy 2. Pułku Inżynieryjnego został wyróżniony Tytułem Honorowym "Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych" przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych „za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzonych w działalności kontrolno-rozliczeniowej w resorcie obrony narodowej w 2020 roku”.

Apel był także okazją do wręczenia odznak honorowych, odznak pamiątkowych, nagród rzeczowych i listów gratulacyjnych.

- Codzienną służbą staramy się pomnażać osiągnięcia naszych poprzedników. Stajemy przed nowymi wyzwaniami, które wymagają od nas nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale także umiejętności współdziałania z wojskami sojuszniczymi w czasie ćwiczeń w kraju i realizacji zadań bojowych poza granicami Polski - mówił płk Artur Gruszczyk, dowódca pułku.

Po uroczystości złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy i pracowników jednostek kolejowo-drogowych i komunikacyjnych oraz dokonano wpisu do kroniki JW. Z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych i Święta Pułku na ręce Dowódcy 2 pułku inżynieryjnego wpłynęły życzenia od jednostek i instytucji wojskowych oraz przedsiębiorstw i instytucji cywilnych - dodaje mjr Sylwester Ludwiczak.

fot. Patryk Dorocicz