Z opublikowanym wczoraj tekstem można zapoznać się TUTAJ. Poniżej oświadczenie P4.

W ramach swojej działalności operacyjnej P4 sp. z o.o. (operator sieci PLAY) prowadzi w trybie ciągłym wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju, w tym także w województwie kujawsko-pomorskim. Celem prowadzonych inwestycji jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej pozwalającej na niezakłócone rozmowy oraz dostęp do szybkiego połączenia internetowego.

Czasy globalnej pandemii, a w konsekwencji stanu epidemii na terenie Polski, jeszcze wydatniej podkreśliły rolę sprawnej i nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. To dzięki niej możliwe jest zdalne wykonywanie pracy, zapewniającej wielu rodzinom utrzymanie, prowadzenie lekcji na platformach do e-learningu czy też najważniejsze – czyli wezwanie pomocy medycznej, kiedy wymaga tego sytuacja.

Właśnie ta szczególna sytuacja powoduje, że jako operator dostajemy wiele apeli i listów od mieszkańców miejscowości z całej Polski, którzy proszą o zintensyfikowanie działań inwestycyjnych, nawet w miejscach, gdzie jeszcze niedawno można było spotkać głosy sceptyczne wobec rozwoju technologii bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych.

Opisywana inwestycja w Inowrocławiu przy ul. Emilii Plater otrzymała pozwolenie na budowę, na które zostało wniesione odwołanie przez stronę protestującą do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W lutym 2021 r. spółka P4 złożyła wniosek o Pozwolenie na Budowę w alternatywnej lokalizacji.

Operator sieci Play wielokrotnie podejmował próby rozmów z Prezydentem Miasta Inowrocławia w celu wypracowania rozwiązania akceptowalnego dla każdej z zaangażowanych stron poprzez wspólne znalezienie lokalizacji do budowy stacji bazowej telefonii mobilnej. Niestety jak do tej pory koncyliacyjne podejście spółki P4 spotkało się z brakiem propozycji ze strony Urzędu Miasta Inowrocławia.

Infrastruktura planowana w Inowrocławiu oparta będzie o standardową technologię wykorzystywaną przy tego rodzaju inwestycjach. W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wyróżnia.

Czas epidemii oraz ostatnie miesiące obfitują w wiele tzw. fake-newsów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury telefonii komórkowej. Rozumiemy, że odróżnienie fałszywych od prawdziwych informacji może być dla wielu osób niełatwe. Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane technologią sieci komórkowych, w pierwszej kolejności do weryfikacji wartości merytorycznej źródeł traktujących o rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

Wierzymy, że budowanie wiedzy na temat funkcjonowania technologii telefonii komórkowej w oparciu o źródła naukowe bazujące na faktach pozwoli zrozumieć wszystkim zainteresowanym, że zarówno proces inwestycyjny związany z rozwojem i modernizacją sieci jak i wykorzystywane technologie są bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego.