Jak informowaliśmy 17 grudnia, Rada Miejska w Inowrocławiu zdecydowała o zmianach w sposobie naliczania opłat za wywóz odpadów. Nowe stawki wynoszą 17 zł za odpady selektywne i 34 zł za zmieszane od osoby. To oznacza duże podwyżki i konieczność złożenia nowych deklaracji.

W imieniu mieszkańców bloków, deklarację powinien złożyć zarządca nieruchomości bądź wspólnoty. W przypadku domów jednorodzinnych, konieczność złożenia dokumentu spoczywa na jego właścicielu. Wzór deklaracji znajduje się tutaj. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta przy ul. Roosevelta 36 lub do Referatu Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta przy ul. Wawrzyniaka 33 (pokój nr 1).

Termin składania deklaracji upływa 15 lutego. Nowe stawki za wywóz odpadów zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku. Poniżej porównanie dotychczasowych i nowych opłat w zależności od liczby mieszkańców.

vvv