Konkretnie mowa o aktualizacji programów sygnalizacji świetlnej. Przetarg na taką usługę ogłosił kilka dni temu Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

W sierpniu 2020 roku pytaliśmy ZDP, czy zamierza wydłużyć czas nadawania zielonego sygnału dla jadących ulicą Miechowicką w kierunku Rąbina. Oddanie do użytku łącznika ulic Miechowickiej i Długiej oraz "krótkie zielone" na tym skrzyżowaniu powodują, że w niektórych częściach dnia, w tym miejscu tworzą się korki. W odpowiedzi usłyszeliśmy wtedy, że trwająca budowa ronda turbinowego uniemożliwiała przeprowadzenie wiarygodnych pomiarów ruchu. Aktualizacja ma objąć również sygnalizację dla przejścia dla pieszych przy szpitalu. 

Osobne zadanie wyszczególnione w przetargu to wykonanie projektu programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Staszica-Świętokrzyska jak dla odrębnego skrzyżowania, a także osobnego wariantu w koordynacji ze skrzyżowaniami Staszica-Narutowicza i Staszica-Solankowa.

Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie także do wykonania odpowiednich pomiarów natężenia ruchu. Termin wykonania zamówienia określono na 28 maja 2021 roku.