Jak inoformuje inowrocławski ratusz, wprowadzone obostrzenia spowodowały znaczny spadek przychodów spółki komunalnej. Przychody ze sprzedaży biletów spadły o ponad 50 proc. Dodatkowo wzrosły koszty związane np. z koniecznością zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników czy dezynfekcją pojazdów.

- Wsparcie finansowe rząd przekazuje wszystkim przewoźnikom z wyjątkiem samorządowych firm obsługujących mieszkańców miast. To wykluczenie miast z możliwości starania się o rekompensatę finansową, jest równoznaczne z ograniczeniem praw ich mieszkańców w stosunku do innych miejscowości - apeluje prezydent Ryszard Brejza.

Przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiła otrzymanie wsparcia przewoźnikom wykonującym przewozy autobusowe oraz operatorom przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Natomiast - jak zauważa inowrocławski ratusz - straty związane z obostrzeniami dotyczącymi zasad przewozu pasażerów dotykają w równej mierze komunikację miejską.