To jest ogłoszenie archiwalne, jego emisja została zakończona lub zostało ukryte.

SOLANKI - krok od Parku - budowlana - Inowrocław, Rąbin

Lokalizacja: Inowrocław

DOMUM NIERUCHOMOŚCI prezentuje do sprzedaży prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek przylegających do siebie o łącznej powierzchni ----m-.
Lokalizacja - krok od Parku Solankowego!
OSTATNIA W TEJ LOKALIZACJI!
Przeznaczenie - budownictwo jednorodzinne - MN, obowiązują zapisy MPZP: VI/--/----.
-) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie --,- m z uwzględnieniem całkowitej dopuszczalnej wysokości zabudowy, o której mowa w § - ust. - pkt - i -;-) dopuszcza się budowę garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie - m;-) dachy o nachyleniu od --o do --o;-) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;-) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;-) zasilanie w energię eklektyczną z istniejących i projektowanych linii nn, wyprowadzonych ze stacji transformatorowych `Ino Leśnik` lub `Ino Wierzbińskiego`;-) minimum --% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);-) powierzchnia zabudowy do --% powierzchni działki lub terenu (łącznie z terenem utwardzonym);-) obowiązuje wydzielenie minimum jednego miejsca postojowego lub parkingowego na mieszkanie;--) wskaźnik intensywności zabudowy od minimum -,- do maksimum -,-.
Media - WSZYSTKIE!
Dojazd: droga asfaltowa, chodnik
W pobliżu WSZYSTKO BLISKO - co niezbędne do zamieszkania!
Zapraszamy!
SPRZEDAJ/KUP/WYNAJMIJ BEZPIECZNIE Z LICENCJONOWANYM POŚREDNIKIEM!
Iwona Halak ---------

Powiadom znajomych