Potrzebujący są kierowani do schroniska przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomaga również Straż Miejska, która patroluje ulice miasta oraz przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców.

- Zima to wyjątkowo trudny czas dla wszystkich, którzy nie mają dachu nad głową - mówi prezydent Ryszard Brejza - Pomagamy środkami finansowymi oraz koordynując działania kilku naszych miejskich jednostek.

Schronisko dla bezdomnych przy ul. Jacewskiej 118 ostatnio zwiększyło liczbę miejsc w placówce z 48 do 68. Są tam również miejsca przeznaczone na kwarantannę, a także nowa, większa stołówka. Przy schronisku, od poniedziałku do soboty, w samo południe można otrzymać gorące posiłki wydawane na wynos, z których korzystają osoby kierowane przez MOPS Inowrocław.

- Na terenie schroniska mieszka już ponad 60 osób, natomiast około 50 codziennie korzysta ze wspomnianej pomocy żywnościowej. Oprócz pracowników, którzy wkładają w swoje działania serca, pomagają nam też wolontariusze, a także niektórzy z naszych podopiecznych. Prowadzimy również „bank żywności”, obecnie korzysta z niego blisko 600 osób. W okresie od stycznia do sierpnia br. z „banku żywności” wydaliśmy ponad 33 tony artykułów żywnościowych dla potrzebujących – mówi Wiesława Paszkiewicz, prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu.

Pomoc osobom bezdomnym i ubogim w Inowrocławiu 2

Obecnie trwa nowy nabór wniosków dla osób, które chciałyby skorzystać z pomocy „banku żywności”. Osoby starsze, samotne czy rodziny, które spełniają kryteria dochodowe mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach programu Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, prowadzoną przez Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. W tym celu należy zgłaszać się do placówek opieki społecznej i pobrać formularz o wsparcie w paczki żywnościowe. Następnie wypełniony i zaakceptowany przez MOPS formularz należy złożyć do banku żywności przy ul. Jacewskiej 118.

Schronisko prowadzi ogrzewalnię, która znajduje się przy ul. Toruńskiej 24. Jest ona czynna od października do końca kwietnia, w godz. 18:00 - 8:00. Można tam się ogrzać, napić czegoś ciepłego, a także skorzystać z prysznica.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej regularnie kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym. Strażnicy oferują osobom bez-domnym pomoc, informują o możliwości i miejscach otrzymania ciepłego posiłku lub skorzystania z ogrzewalni.

- Przekazujemy takim osobom, że mają one możliwość kontaktu z pracownikami ds. bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W taki sposób mogą otrzymać szerszą pomoc - miejsce w schronisku dla bezdomnych. Niestety, wiele osób odmawia pomocy i woli żyć po swojemu. Pomimo tego, apelujemy do mieszkańców, aby byli czujni i nie pozostawali obojętni na los innych. Jeżeli widzimy kogoś, kto być może potrzebuje wsparcia, prosimy o kontakt - mówi Sylwia Przebieracz z inowrocławskiej Straży Miejskiej.

W ubiegłym roku Straż Miejska otrzymała blisko 550 zgłoszeń od mieszkańców miasta w sprawie osób bezdomnych, natomiast w tym roku było 435 tego rodzaju zgłoszeń.