Wkrótce poznamy decyzję wojewody kujawko-pomorskiego, od której zależeć będą losy stacji bazowej sieci Play na Rąbinie. Przypomnijmy, że w sąsiedztwie bloków przy ul. Jana Molla i Emilii Plater spółka P4 zamierza postawić ponad 30-metrowy maszt. Przeciwko tej inwestycji protestują mieszkańcy, którzy obawiają się negatywnych skutków oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie, ale także spadku wartości mieszkań.

Decyzja starosty

14 listopada 2019 r. starosta inowrocławski odmówił uchylenia wydanego wcześniej pozwolenia na budowę stacji bazowej sieci Play. Właśnie od tej decyzji wspólnoty mieszkaniowe odwołały się do wojewody.

- W toku wszczętego postępowania odwoławczego zostanie dokonana analiza materiału dowodowego, co będzie stanowić podstawę do oceny kompletności projektu budowlanego, zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami ochrony środowiska i techniczno-budowlanymi - informuje Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.

Zdaniem inowrocławskiego radnego Patryka Kaźmierczaka, sprawa masztu mogła zostać rozwiązana już na początkowym etapie wydawania decyzji w tej sprawie. Jak mówi, zanim organy wydały zgodę, powinny zawnioskować do inwestora o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

- Naszym zdaniem organy wydające zgody w tej sprawie przyjęły błędne założenie podczas decydowania, czy ocena oddziaływania na środowisko powinna powstać. Przede wszystkim wzięto pod uwagę moc i zasięg działania jednej anteny, choć można było potraktować moc wszystkich anten znajdujących się w maszcie zbiorczo. Orzecznictwo sądów w tej materii jest niejednolite, a organy decydujące miały swobodę i mogły przyjąć takie rozwiązanie. Gdyby tak zrobiono, mogłoby się okazać, że inwestycja przekracza parametry znajdujące się w rozporządzeniu o przedsięwzięciach mogących znacząco wplywać na środowisko. Gdyby te parametry zostały przekroczone, inwestor musiałby dołączyć ocenę odziaływania na środowisko, czego naszym zdaniem brakuje. Wówczas sprawa mogłaby pójść w zupełnie innym kierunku - mówi Patryk Kaźmierczak, który z posłanką Magdaleną Łośko pod koniec grudnia zwrócił się z interwencją w tej sprawie do wojewody i starosty inowrocławskiego.

Choć w listopadzie 2019 roku spółka P4 dostała zielone światło na realizację inwestycji, to dalsze działania uzależnia od ostatecznej decyzji wojewody.

- Oczekujemy na decyzję wojewody i nasze ewentualne dalsze kroki w tej sprawie podejmiemy po zapoznaniu się z treścią decyzji. Podkreślamy, że w dalszym ciągu możemy odstąpić od budowy stacji w tym miejscu, jeśli miasto zaproponuje nam lokalizację alternatywną - mówi nam Ewa Sankowska-Sieniek z Play.

Potrzeba przepisów

W 2019 roku kontrole działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu w tej sprawie wynika, że organy inspekcji ochrony środowiska oraz państwowej inspekcji sanitarnej nie są przygotowane organizacyjnie i technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego oraz że nie ma w Polsce jednoznacznych i przejrzystych regulacji prawnych normujący proces powstawania i modernizacji stacji bazowych i kontroli takich inwestycji.

Pod koniec stycznia interpelację w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego skierowała posłanka Magdalena Łośko.

- Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że w ciągu ostatnich lat transmisja danych przesyłanych przy pomocy telefonów komórkowych i innych bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych wzrosła aż 57-krotnie. Polepsza się jakość i szybkość tego typu usług, ale jednocześnie rośnie oddziaływanie pól elektromagnetycznych emitowanych przez staje bazowe i urządzenia przenośne na ludzi i środowisko - pisze Magdalena Łośko.

Posłanka skierowała też pytania odnośnie tego, czy trwają prace mające przekazać jednemu konkretnemu organowi kompetencje w tym zakresie, czy kontrole tego typu inwestycji będą odbywały się z urzędu i czy zostaną stworzone skuteczne mechanizmy nadzoru i kontroli wyników pomiaru pól elektromagnetycznych.