- Obserwujemy, że rośnie liczba osób, która przyjmuje fentalnyl. To bardzo niebezpieczny opioidowy lek przeciwbólowy. 100 razy silniejszy od morfiny, który uzależnia w bardzo krótkim czasie. U osób, które zażywają fentanyl, występują objawy spowolnienia psychoruchowego, a kiedy dojdzie do wypłukania substancji z organizmu, ujawnia się agresja i zaburzenia psychiczne. W takich przypadkach najbardziej boimy się niewydolności oddechowej. Wystarczy naprawdę niewielka ilość tego opioidu, aby doszło do zatrzymania oddechu. Niestety, ale po przedawkowaniu często dochodzi do śmierci właśnie wskutek niewydolności oddechowej - wyjaśnia doktor Bartosz Myśliwiec ze Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka.

Dobra informacja jest taka, że po zatruciu fentanylem na szpitalny oddział ratunkowy inowrocławskiego szpitala na razie nie trafiła żadna osoba. Lekarze obawiają się jednak, że w okresie wakacyjnym coraz więcej osób będzie eksperymentować z niebezpiecznymi substancjami i ta sytuacja może się zmienić. Na SOR trafiają natomiast osoby po zatruciu innymi środkami psychoaktywnymi.

- W takich przypadkach podstawą działania jest zabezpieczenie podstawowych czynności życiowych, nawodnienie oraz badania toksykologiczne. Pobrany materiał wysyłamy do laboratorium toksykologicznego w Toruniu lub Łodzi. Dalsze postępowanie jest adekwatne do otrzymanego wyniku. Jeżeli pacjent jest w ciężkim stanie, dochodzi do zaburzeń krążeniowo-oddechowych, to zabezpieczamy funkcje życiowe, ewentualnie wprowadzamy tzw. oddech wspomagany, prowadzimy wentylację mechaniczną, a układ krążenia wspieramy lekami. Jeżeli związki prowadzą do uszkodzenia nerek, to prowadzimy też leczenie nerkozastępcze - mówi nam Bartosz Myśliwiec.

Policja o fentanylu

Od stycznia 2022 r. do połowy kwietnia 2024 r. w Polsce zabezpieczono dokładnie 252,2 g fentanylu i pochodnych. Dla porównania w całym ubiegłym roku policjanci zabezpieczyli w naszym kraju około 21 ton środków odurzających, a tylko przez 5 miesięcy tego roku było to 17,5 tony.

- Warto podkreślić, że w Polsce nie stwierdzono dotychczas przypadków wytwarzania fentanylu. Nie skonfiskowano również prekursorów wykorzystywanych do jego produkcji. Fentanyl i jego pochodne, zabezpieczane przez policję, występują w różnych postaciach m.in. w kryształach i proszkach. Fentanyl jest także składnikiem recepturowanych leków przeciwbólowych w formie plastrów czy ampułek do wstrzykiwań.Najczęściej do nielegalnego obrotu leków zawierających fentanyl i jego pochodne dochodzi poprzez: poświadczenie nieprawdy przez osoby uprawnione do wystawiania recept i ich realizację przez osoby nieuprawnione, podrabianie recept czy kradzież leków (np. z karetki pogotowia, aptek, ośrodków zdrowia). Proszek lub tabletki zawierające fentanyl mogą również pochodzić z przemytu i być następnie wprowadzane do nielegalnego obrotu - informuje polska policja.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy służby prowadziły 20 postępowań przygotowawczych powiązanych z fentanylem. W toku spraw ustalono łącznie 22 podejrzanych. Przypadki zabezpieczenia fentanylu i jego pochodnych oraz liczba prowadzonych w tych sprawach postepowań przygotowawczych stanowi marginalny udział w całości rynku narkotykowego w Polsce. Dla porównania w roku 2023 Policja wszczęła 37 728 postępowań o czyny określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zaś w od stycznia do maja 2024 r. liczba wszczętych postępowań wyniosła 16 577.

wksrocie

Coraz więcej przypadków zażywania fentanylu w Polsce. Bartosz Myśliwiec, lekarz naczelny szpitala w Inowrocławiu, ostrzega przed jego tragicznymi skutkami. Fentanyl jest 100 razy silniejszy od morfiny, szybko uzależnia i powoduje spowolnienie psychoruchowe, a jego przedawkowanie prowadzi do niewydolności oddechowej i śmierci. Choć dotychczas na SOR nie trafiła żadna osoba zatruta fentanylem, lekarze obawiają się wzrostu takich przypadków z powodu okresu wakacyjnego, sprzyjającego eksperymentowaniu. Policja zabezpieczyła 252,2 g fentanylu i jego pochodnych od stycznia 2022 r. do połowy kwietnia 2024 r., lecz jego produkcja w Polsce nie została stwierdzona.