- Złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Inowrocławia to ważny krok w realizacji naszej inwestycji. Informujemy o tym fakcie, ponieważ w ramach tej zdefiniowanej prawem procedury mieszkańcy będą mogli zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko. Będziemy też cały czas aktywni i jeżeli pojawią się do nas pytania, chociażby za pośrednictwem naszej strony, będziemy na nie odpowiadać. Przygotowaliśmy projekt w sposób rzetelny i bezpieczny - podkreśla Frank Paasche z EEW Energy from Waste Group.

Mowa o instalacji termicznego przekształcania odpadów, która ma powstać przy inowrocławskich zakładach chemicznych. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z kroków niezbędnych do starania się o pozwolenie na budowę.

- Wydanie decyzji środowiskowej poprzedzają konsultacje społeczne, w których każdy mieszkaniec może podzielić się swoimi uwagami na temat projektu. O terminie i sposobie konsultacji informuje organ, który realizuje procedurę administracyjną - w tym przypadku Urząd Miasta Inowrocławia. Raport będzie udostępniony w toku procedury wydawania decyzji środowiskowej. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z nim na zasadach określonych przez organ prowadzący i przedstawić swoje opinie na temat planowanej inwestycji - informują służby prasowe Ciech Soda Polska.

W ocenie inwestorów, budowa spalarni ma ograniczyć zużycie węgla w procesie produkcji energii dla zakładów sodowych w Inowrocławiu. Plany budowy spalarni budzą duży sprzeciw wśród części mieszkańców Inowrocławia i pobliskich miejscowości, o czym wielokrotnie informowaliśmy w poprzednich publikacjach poświęconych tej inwestycji.

CIECH Soda Polska składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Inowrocławiu - lokalizacja inwestycji - materialy prasowe

- Termiczne przetwarzanie odpadów to nie tylko źródło pary technologicznej dla zakładu, ale przede wszystkim dużo bardziej rygorystyczne normy emisji spalin niż w przypadku spalania węgla. Gwarantuje to najnowocześniejsza technologia, a dziś parę uzyskujemy w prawie pięćdziesięcioletnich kotłach spalając węgiel. To inwestycja wspierająca bezpieczeństwo ekonomiczne regionu - podkreśla Tomasz Molenda, prezes zarządu Ciech Soda Polska S.A.

Raport zawiera również informacje dotyczące zastosowanej technologii, a także natężenia ruchu, metodach oczyszczania spalin, temperaturze spalania, czy wydajności całego procesu. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2024 roku, a zakończenie całego procesu planuje się na rok 2026.