Zaświadczenie krok po kroku

 • logujesz się do serwisu e-US na podatki.gov.pl i wyrażasz zgodę na e-korespondencję,
 • składasz wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • otrzymujesz elektroniczne zaświadczenie w postaci pliku,
 • pobierasz plik z zakładki „Dokumenty otrzymane”,
 • plik przekazujesz do instytucji, która tego wymaga, np. pocztą elektroniczną, na nośniku danych czy za pośrednictwem systemu tej instytucji.

Jakie zaświadczenia możesz otrzymać w e-US?

 • o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
 • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU);
 • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

Aktualnie 73% zaświadczeń o dochodach i 54% zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach jest wydawanych w serwisie w ciągu kilku minut.

Zaświadczenia wydawane w e-US nie podlegają opłacie skarbowej.

Jak bank czy uczelnia sprawdzą autentyczność zaświadczenia?

 • pracownik instytucji korzystającej z zaświadczenia otrzymuje je w formie pliku
 • plik zawiera podpis elektroniczny w postaci:
 • kwalifikowanej pieczęci Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownika urzędu skarbowego,
 • do zweryfikowania podpisu w e-zaświadczeniu służy usługa na portalu PUESC (https://puesc.gov.pl/uslugi/zweryfikuj-podpis-elektroniczny),
 • raport z weryfikacji wraz z zaświadczeniem można wydrukować i dołączyć do akt prowadzonej sprawy.
  Zaświadczenia elektroniczne wydawane w e-US powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi.