Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na zewnątrz. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 986, aby uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

W okresie jesienno-zimowym policjanci podczas patroli zwracają większą uwagę na miejsca, w których mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki, a nawet schrony powojskowe czy piwnice. Aby się rozgrzać bardzo często bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne.

Funkcjonariusze informują ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności lub trudnej sytuacji materialnej, mogą stać się potencjalnymi ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu.