We wtorek w saloniku literacko-artystycznym przy ul. Kilińskiego w Inowrocławiu, Stowarzyszenie Temida we wspłpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego zorganizowało konferencję na temat narkotyków. Jej tytuł to: "Przestępczość narkotykowa - wybrane zagadnienia materialnoprawne, procesowe i kryminologiczne". Prelegentami byli prawnicy, przedstawiciele służb mundurowych, w tym policji. Patronat objęła Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy.

Wykład inauguracyjny poprowadził prof. dr hab. Ryszard Stefański pt. "Dopalacze - jako substancje szkodliwe dla zdrowia stanowiące znamię przestępstwa z art. 165§1 pkt. 2 k.k.". Kolejnymi prelegentami byli: dr Piotr Kładoczny - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani w praktyce, dr Izabela Ksierb - Karać albo nie karać, oto jest pytanie. Problem legalizacji marihuany w Polsce, adwokat Jarosław Wyrębski - Zebranie informacji przez specjalistę do spraw uzależnień - teoria i praktyka, adwokat Joanna Wawrzyniak - Instytucja wypadku mniejszej wagi na gruncie uwagi o przeciwdziałaniu narkomanii, adwokat Karolina Wilamowska - Umorzenie postępowania w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - uwagi na tle prawnoporównawczym, dr Jakub Myśliwiec - Toksykologia związków psychoaktywnych czyli działanie toksyczne narkotyków, mgr Joanna Wojciechowska - Profilaktyka uzależnień w warunkach izolacji penitencjarnej, dr Justyna Ożóg - Kryminologiczne uwarunkowania przestępczości narkotykowej w Polsce - zagadnienia wybrane, asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP Inowrocław - Działania wykrywacze i prewencyjne prowadzone przez policję w celu zwalczania przestępczości narkotykowej oraz dr Wiesław Juchacz - Zobowiązanie skazanego do poddania się leczeniu.

Konferencja miała charakter poznawczy, analityczny i naukowy. Adresaci mogli również zadawać pytania i bezpośrednio dyskutować z prelegentami na temat swoich opinii o środkach odurzających i przepisach o ściganiu ich sprawców.

wsp_modul