Wśród kopalnianych pamiątek jest m.in. drewniany wózek szybowy, wózek transportowy, drabina z naciekiem solnym, lampki górnicze, kolekcja kufli, rzeźby solne, bryły soli z kopalni w Inowrocławiu oraz wiele innych urządzeń i narzędzi.

Z uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania muzealnych pomieszczeń zajmowanych przez wystawę "Kopalnia Soli Solno", te górnicze pamiątki wzbogacą wkrótce "Stałą Wystawę Solnictwa Kujawskiego Centrum Kultury". Zostaną w tym celu przekazane miastu Inowrocław w formie depozytu. Dziś w muzeum gościła starosta Wiesława Pawłowska, która jest inicjatorką zgromadzenia tego typu pamiątek w jednym miejscu.

- Wierzę, że te eksponaty wzbogacą cenną kolekcję miejską. Będzie to dużym ułatwieniem dla turystów i osób zainteresowanych poznaniem historii solowarstwa i nieistniejącej już kopalni w Inowrocławiu. Z punktu widzenia powiatu muzealna wystawa musi zostać niestety zlikwidowana. Zgromadzone tam zasoby wcześniej nie były niestety eksponowane, a Stała Wystawa Solnictwa jest odpowiednio przystosowanym i właściwym miejscem do prezentacji kopalnianych zabytków - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Inicjatywa starosty spotkała się już z aprobatą prezydenta Inowrocławia. Aktualnie szczegóły przekazania eksponatów ustalają dyrektorzy obu zainteresowanych placówek – Muzeum im. Jana Kasprowicza i Kujawskiego Centrum Kultury.