Z publikacji dowiadujemy się m.in. o liczbie seniorów w regionie, procentowym udziale udzielonych im porad lekarskich, czy ich aktywności artystycznej.

- Odsetek osób starszych wzrasta. Pod koniec 2010 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w powiecie inowrocławskim wyniósł 12,3% ogółu mieszkańców, a pod koniec 2017 roku już 16,6%. Wedle prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2030 roku, co czwarty mieszkaniec powiatu inowrocławskiego będzie miał 65 lat lub więcej, a w 2050 roku już 1/3 ludności będzie w tym wieku - mówi Agnieszka Krautforst-Kłoszewska, kierownik inowrocławskiego oddziału Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Według statystyk na koniec grudnia 2017 roku największym odsetkiem osób starszych, bo ponad 18%, charakteryzowały się Inowrocław oraz Gniewkowo. Natomiast w gminie Rojewo było tych osób najmniej, bo 13,1%.

Dołączony indeks starości w podziale na poszczególne gminy powiatu inowrocławskiego prezentuje relację pokoleniową dziadków do wnuków. Wskaźnik pokazuje, ile osób w wieku 65 lat i więcej przypada na 100 osób w wieku 0-14 lat. W roku 2017 gminą, w której indeks był największy było Miasto Inowrocław (131-160). Z kolei w gminie wiejskiej Inowrocław wynosił 100 i mniej. Według prognozy na rok 2030 w mieście indeks ten zwiększy się do 191 i więcej, a w gminie do 131-160.

Przypominamy, że 21 stycznia od 16 do 20 babcie, dziadkowie i ich wnuki mogą za darmo korzystać z Wodnego Parku i Lodolandii.

INO_dzien_babci_i_dziadka