zielona sroda

Gdzieniegdzie w podinowrocławskim Balczewie da się zauważyć tabliczki z napisem "Zakaz wstępu do lasu". O wyjaśnienie tych i wszelkich innych zasad poruszania się po lasach, poprosiliśmy Nadleśnictwo Gniewkowo.

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich. Jednak ze względów bezpieczeństwa zarówno przyrody jak i ludzi, ustawa o lasach wprowadza pewne zakazy:

1. Zgodnie z ustawą o lasach stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
• uprawy leśne do 4 m wysokości – czyli młode pokolenie lasu, które jest najbardziej narażone na wszelkie choroby i musi się zaaklimatyzować w nowych warunkach życia po posadzeniu
• powierzchnie doświadczalne – są to miejsca w których przeprowadza się różne doświadczenia i badania naukowe, mające na celu zaobserwowanie procesów przyrodniczych mogących w przyszłości pomóc lepiej nam zrozumieć naturę
• drzewostany nasienne – jest to las z niezwykle cennymi drzewami, posiadające jak najlepsze cechy oraz kondycje zdrowotną. To właśnie z tych drzew zbieramy nasionka i w przyszłości wychowamy młode pokolenie lasu w szkółkach leśnych
• ostoje zwierząt – miejsca regularnego przebywania zwierząt, pozwalające na odbycie lęgów i wychowanie potomstwa
• źródliska rzek i potoków – jest to miejsce w którym rzeki oraz potoki mają swój początek, np. wydobywają się spod powierzchni ziemi
• obszary zagrożone erozją – miejsca w lesie które są szczególnie narażone na uszkodzenie przez przyrodę nieożywioną, np. wiatr, słońce czy wodę. Przykładem takiego miejsca może być strome zbocze które jest wymywane podczas każdego deszczu i może być niebezpieczne dla ludzi ponieważ grozi osunięciem.

2. Zgodnie z ustawą o lasach nadleśniczy wprowadza czasowy zakaz wstępu do lasu, jeśli:
• drzewostany lub runo leśne zostały znacznie uszkodzone. Zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom - np. w lesie, w którym przeszedł huragan, nadłamane drzewa stanowią dla ludzi duże zagrożenie;
• występuje duże zagrożenie pożarowe – zakaz ten jest wprowadzany kiedy wilgotność ściółki w lesie jest bardzo niska. Niekiedy potrafi ona wynosić mniej niż kartka papieru. Lasy wtedy są niezwykle podatne na każde źródła ognia, a nawet ciepła. ( nawet pusta butelka wyrzucona przez człowieka potrafi skupić światło na tyle, że podpali las ).W związku z tym przestrzeganie tego zakazu jest niezwykle ważne dla dobra zarówno przyrody, ale i naszego bezpieczeństwa. Często dochodzi również do wywołania w lesie pożaru nieumyślnie, chociażby poprzez pozostawienie samochodu w wysokiej trawie, co może prowadzić do samozapłonu od gorącego katalizatora
• wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna, np. opryski preparatami chemicznymi przeciwko owadom zagrażającym życiu naszych lasów, podczas ich masowego pojawiania się, gdzie naturalny opór środowiska nie jest sobie w stanie poradzić. Niestety zmiany środowiska w naszych czasach powodują różne anomalie pogodowe takie jak łagodne zimy, które służą rozwijaniu się szkodliwych owadów.

Lasy objęte okresowym zakazem wstępu oznacza się żółtymi tablicami z napisem "zakaz wstępu" oraz wskazaniem terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów. Znaki te ustawia się szczególnie przy drogach leśnych udostępnionych dla ruchu kołowego oraz przy drogach publicznych.

Warto tutaj również nadmienić, że pojazdami silnikowymi oraz zaprzęgami konnymi w lasach można poruszać się jedynie po drogach oznaczonych w sposób trwały i wyraźny jako udostępnione dla ruchu kołowego, bądź po drogach publicznych. Wszystkie inne drogi służą gospodarce leśnej oraz ochronie przeciwpożarowej lasów.

Nie oznacza to jednak, że do lasów i interesujących nas miejsc nie można dojechać. Każde Nadleśnictwo posiada rozbudowaną sieć parkingów leśnych, szczególnie przy obiektach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych. Miejsca te można łatwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.gniewkowo.torun.lasy.gov.pl w zakładce turystyka oraz na stronie Lasów Państwowych www.czaswlas.pl oraz w aplikacji mBDL dostępnej na telefony z systemem Android.

Nadleśnictwo corocznie w okresie grzybobrania spotyka się z zaparkowanymi pojazdami w lesie w miejscach do tego nie przeznaczonych np. przy szlabanach leśnych albo na środku dojazdów pożarowych, uniemożliwiając tym samym sprawne przeprowadzenie akcji gaśniczych Straży Pożarnej podczas pożaru. Stąd szczególna prośba o rozważne spędzanie wolnego czasu w lesie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warto również przed wybraniem się na spacer do lasu zapoznać się ze stroną www.zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu oraz poruszania się po drogach leśnych grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Kolejny odcinek z cyklu "Zielona środa" już za tydzień.


Sprawdź poprzednie odcinki:

20201128-111128-full dscn7679-2 dsc-0794
#1 Ten widok przyprawia o dreszcze  #2 Smog jak papierosy. Ile palisz?  #3 Ulga dla środowiska i portfela
dsc-0837
#4 Wywiozą odpady wielkogabarytowe