O rozpoczynającym się 1 września spisie mówili w poniedziałek podczas briefingu prasowym wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku Ewa Kamińska-Gawryluk.

Spis będzie prowadzony we wszystkich gospodarstwach rolnych - osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. W Podlaskiem jest ponad 80 tys. gospodarstw rolnych.

"Spis potrwa do 30 listopada i jest obowiązkowy, formą podstawową będzie tzw. samospis poprzez aplikację internetową" - mówił wojewoda Paszkowski. Wyraził nadzieję, że ten sposób zbierania danych się sprawdzi.

Jak wyjaśniła dyrektor Kamińska-Gawryluk, aplikacja będzie dostępna na stronie spisrolny.gov.pl. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z niej, rolnik będzie mógł skorzystać ze specjalnej infolinii 22 2799999 w. 1 i wybrać opcję "spisz się przez telefon"; wówczas zostanie przełączony do ankietera, który spisze dane.

Następna możliwość, to spisanie się w gminnym biurze spisowym; zgodnie z przepisami samorządy mają zorganizować takie stanowiska spisowe na terenie urzędu.

Jeśli mimo to rolnik nie dokona spisu, rachmistrz spisowy spróbuje skontaktować się z nim telefonicznie, by zebrać dane.

"Zatrudniamy też rachmistrzów terenowych, którzy - jeżeli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli - w ostateczności pójdą do rolników do domów i spiszą ich na miejscu" - dodała dyrektor Kamińska-Gawryluk. Zapewniała, że przekazane dane będą bezpieczne; wszyscy pracownicy zaangażowani w spis rolny składają też przyrzeczenie o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, wynika on również z rekomendacji ONZ ds. Wyżywienia (FAO). W państwach członkowskich ONZ pełne badanie jest realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego reguluje ustawa o spisie rolnym. Ona też określa zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Poprzednie takie badanie odbyło się 10 lat temu. Za spis rolny odpowiada GUS.

Zakres tematyczny formularza spisowego obejmuje 11 działów. Nie wszystkie pytania będą dotyczyć spisywanego gospodarstwa rolnego.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy) to: użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; budynki gospodarskie; ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego; aktywność ekonomiczna; chów i hodowla ryb.

W formularzu spisowym nie będzie pytań dotyczących majątku czy wysokości dochodów rolników. W przypadku dochodów będzie wymagane tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ amac/