- Inwestycje te będą finansowane z środków Unii Europejskiej w ramach uzgodnionego na niedawnym szczycie w Brukseli instrumentu na rzecz odbudowy gospodarki. Na poziomie regionu prace nad planem koordynuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - informuje Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami w starostwie.

Wśród 6 zgłoszonych przez powiat projektów są: 

  • budowa Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Inowrocławiu,
  • zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
  • kompleksowa poprawa jakości w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w okresie okołoporodowym na terenie powiatu inowrocławskiego,
  • budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Powiatu Inowrocławskiego, 
  • budowa Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, 
  • sieć pracowni hybrydowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego. 

- Cieszę się, że wszystkie nasze projekty zostały już pozytywnie zaopiniowane i zgłoszone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Trafiły one do pakietów dotyczących najważniejszych, z naszego punktu widzenia, kwestii: polityki społecznej, lokalnej infrastruktury, e-edukacji czy infrastruktury dla zdrowia. Liczę, że plan odbudowy wejdzie w życie jak najszybciej, bo zatrzymaną przez epidemię gospodarkę trzeba wyciągnąć z kryzysu szybko i wszelkimi dostępnymi metodami – mówi Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.