Uczestnicy wyruszyli spod kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny, by dotrzeć do świątyni pw. św. Józefa. Procesji przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak

Organizatorami wydarzenia są członkowie inowrocławskiej wspólnoty "Wojowników Maryi" i Męskiego Różańca, współorganizatorami zaś inowrocławskie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz harcerze. Na czele drogi krzyżowej niesiony był papieski krzyż, który towarzyszył Janowi Pawłowi II w ostatnich dniach jego życia.

Autorem historycznych rozważań jest Edmund Mikołajczak, który opowiedział nam o tegorocznej drodze krzyżowej pod kątem swojego wkładu w przedsięwzięcie.

390dsds81
Idziemy dzisiaj ulicami miasta drogą nieco inną, niż zwykle. To znaczy od bazyliki do kościoła świętego Józefa, który jest ośrodkiem parafii jubileuszowej obchodzącej swoje stulecie. Nie idziemy ulicą Toruńską, jak to zwykle bywało, tylko skręcamy w ulicę Średnią koło liceum Kasprowicza i potem koło placu Klasztornego na Królówkę. Ta mała zmiana związana jest z tym, żeby dotknąć innych spraw historycznych ważnych dla miasta i odpowiednio je wkomponować do poszczególnych stacji drogi krzyżowej, jak to było już dwukrotnie, bo to jest trzecia tego typu, taka historyczna droga krzyżowa.

Dotkniemy głównie wydarzeń jeszcze takich osiągalnych w pamięci mieszkańców, z XX wieku, ale niekiedy będą to starsze rzeczy, jak okres potopu szwedzkiego. Przypomnimy to, co jest dla nas ważne z II wojny światowej, a także z Powstania Wielkopolskiego. Przypomnimy znanych inowrocławian. Idąc ulicą Solankową nawiążemy do początku września 1939, kiedy to właśnie przy ulicy Solankowej zginął przywódca miejscowych Żydów dr Leopold Levy.

Nawiążemy do sióstr, które mieszkały przy ulicy Solankowej 45 i pracowały przez 90 lat w szpitalu, po którym pamięć zanika. Nawiążemy do zasłużonych lekarzy, którzy w tej dzielnicy mieszkali, ale także do willi stojącej na zbiegu ulic Solankowej i Daszyńskiego, gdzie była katownia gestapo. Następnie ulicą Wilkońskiego dojdziemy do kościoła Józefa nawiązując w rozważaniach do stulecia tej parafii.

Edmund Mikołajczak
historyk