Dwie funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu wydziału ds. przestępczości nieletnich funkcjonariusz Działu Systemu Dozoru elektronicznego oraz wychowawczyni ds. kulturalno-oświatowych przeprowadzili wspólne zajęcia dotyczące profilaktyki przestępczości. Adresatami zajęć była młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Sikorskiego w Inowrocławiu.

W pierwszej części policjantki wskazały na konsekwencje oraz odpowiedzialność karną młodzieży. Zwróciły uwagę na to jaki wpływ na zachowanie mają różnego rodzaju używki. Młodzież przy pomocy alkogogli mogła przez chwilę na własnej skórze odczuć dolegliwości i ograniczenia jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu. Policjantki zaprezentowały również działanie alkomatu.

Swoje akcesoria i sprzęt zademonstrował również funkcjonariusz Działu Dozoru Elektronicznego. Ppor. Patryk Woźniak opisał sposób i rodzaje kary wykonywanej w dozorze elektronicznym. Jak zawsze młodzież mogła osobiście sprawdzić i obejrzeć urządzenia. W części penitencjarnej głos zabrała wychowawczyni do spraw kulturalno-oświatowych, która przybliżyła sposób odbywania kary pozbawienia wolności za murami zakładu karnego.

Prowadzący zajęcia przypomnieli, że celem interwencji profilaktycznych jest eliminacja lub redukcja czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. - Grupą docelową profilaktyki uniwersalnej jest ogół społeczeństwa. Główne jej metody to: informacja, edukacja, alternatywa, a główną jej zaletą jest dostępność i bezkosztowość. Funkcjonariusze prowadząc cykl zajęć realizują główne założenia profilaktyki uniwersalnej w dziadzinie zapobiegania przestępczości oraz uzależnień - mówi por. Krzysztof Spała.

wsp_modul