Wspomniane ulice mają dwóch zarządców. Ulicą Solankową, na odcinku od ulicy Wilkońskiego do alei Ratuszowej, zarządza miasto. Podobnie jest na ulicy Świętego Ducha, na odcinku rozpoczynającym się przy Rynku, a kończącym na wysokości Działowej. Ich pozostałymi częściami zarządza powiat. Kompleksowa przebudowa ulic jest zatem możliwa tylko dzięki nawiązaniu współpracy między tymi samorządami.

Pierwsze informacje na temat wspólnych działań pojawiły się pod koniec marca. Wtedy odbyło się robocze spotkanie z udziałem władz miasta i powiatu oraz przedstawicieli obu samorządów, odpowiedzialnych za inwestycje i sprawy dotyczące dróg. Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego to - jak zapowiadają urzędnicy - deklaracja podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy ulic położonych w historycznym i reprezentacyjnym centrum Inowrocławia. Przyczynić się to ma do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy atrakcyjności i estetyki ulic.

- Ze zmiany będą zadowoleni nie tylko mieszkańcy Inowrocławia, ale również turyści, którzy odwiedzają nasz region. Część centrum miasta udało się zrewitalizować w latach 2008-2015, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Teraz kolej na ulicę prowadzącą z centrum do Parku Solankowego, a także ulicę Świętego Ducha. Do wykonania tego zadania również planujemy wykorzystać środki zewnętrzne. Realizacja takich inwestycji wymaga wieloletnich przygotowań. To już kolejna współpraca Miasta i Powiatu, która z pewnością zakończy się sukcesem. Ostatnia nasza inwestycja, jaką była budowa ronda turbinowego, jest tego doskonałym przykładem - mówił prezydent Ryszard Brejza.

- Bezpieczeństwo to nasz priorytet i dlatego staramy się uczestniczyć w inicjatywach na rzecz jego poprawy. Obie ulice dla mieszkańców mają wielkie znaczenie historyczne, reprezentacyjne i także komunikacyjne. Przyczynią się niewątpliwie do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu i Miasta. Ich przebudowa jest konieczna i nie mam wątpliwości, że zakończy się sukcesem, gdyż Powiat Inowrocławski i Miasto Inowrocław udowodniły już wielokrotnie, że potrafią dobrze i skutecznie współpracować dla dobra naszych mieszkańców - powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.

Szczegółowe zasady współpracy mają zostać uregulowane w odrębnej umowie, a pracownicy zaangażowani w przebudowę ulic mają się cyklicznie spotykać i podejmować działania w tym kierunku.

um