Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Lewica chce nowego pomnika

fot. AJ
 INOWROCŁAW | 19 lipca 2018, 14:49
Rada powiatowa SLD wystąpiła z pismem do prezydenta Ryszarda Brejzy o wybudowanie i postawienie w miejsce zdemontowanego kilka miesięcy temu Pomnika Wdzięczności i Braterstwa Broni nowego monumentu.

r  e  k  l  a  m  a


Kolumna Pamięci ku czci Żołnierzy Wyzwolicieli Inowrocławia miałaby mieć charakter prostego obelisku o wysokości około 10-12 metrów. Wykonana ze szlifowanego betonu byłaby zwieńczona półkulą oraz sylwetką orła zrywającego się do lotu, która zaś zostałaby wykonana w formie odlewu z brązu. Na obelisku miałby również znaleźć się herb Inowrocławia oraz tablica z napisem "Wyzwolicielom Inowrocławia w 1945 roku, wdzięczni mieszkańcy Miasta w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości".

- Na tę okoliczność członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej zebrali 132 podpisy. Jest to niewielka cząstka poparcia, które społeczeństwo wyrażało wobec naszej propozycji, w okresie zaledwie dwóch tygodni - mówi Włodzimierz Figas, przewodniczący powiatowych struktur SLD. - Wiele osób, mieszkańców Inowrocławia i nie tylko było przeciw likwidacji tego Pomnika Wdzięczności. Już z decyzji wojewody zostało to zrealizowane, więc powstała myśl, aby uczcić żołnierzy walczących o wyzwolenie Inowrocławia właśnie takim obeliskiem. Chcemy to zrealizować, żeby zostało to dla potomnych - dodaje.Inicjatorem postawienia obelisku jest radny Ryszard Rosiński, który wykonanie projektu graficznego zlecił inowrocławskiemu rysownikowi Jarosławowi Wojtasińskiemu. - Już w pierwszym kwartale tego roku sformułowałem taki rodzaj właśnie obelisku, który nazwałem "Kolumną Pamięci", dla tych żołnierzy, którzy wyzwolili miasto w 1945 roku spod okupacji hitlerowskiej. I ku czci tych ludzi, którzy bez względu na kolor sztandaru, jaki nieśli, bez względu na kraj pochodzenia, byli tymi jednymi ludźmi, którzy przelewali krew swoją, żeby miasto Inowrocław zostało wyzwolone i było miastem polskim, jakim dzisiaj jest - mówi Ryszard Rosiński. Do sprawy wrócimy. [AJ]Wasze komentarze:

Shape

Rąbin
[5867]
2018-07-22 00:31:02 | zgłoś do moderacji

A jakie są losy Pomnika Wdzięczności? To był demontaż, nie rozbiórka. Czy nadal "ponoć" znajduje się na działce miejskiej? Co z uciętą częścią podczas transportu?

--
NIE DLA MASZTU "PLAY" MIĘDZY BLOKAMI! Lajkujcie, udostępniajcie. http://tiny.pl/g6djw

TAB015

Inowrocław
[748]
2018-07-20 23:42:26 | zgłoś do moderacji

Już kiedyś przedstawiem swój pogląd, że w obecnej II dekadzie XXI wieku nie potrzeba lewicy XIX/XX wiecznej. Dziś nam ludziom pracy najemnej potrzebna jest ugrupowanie społeczno-polityczne reprezentujące nasze interesy w sejmie i senacie tak, jak Partia Pracy w Wlk. Brytanii. A rozdziałem tronu od ołtarza, jak i LGBT oraz innych idei niech zajmą się organizację obywatelskie o tym profilu.

JimmyJazz

Strzelno
[51]
2018-07-20 23:10:29 | zgłoś do moderacji

Chodzi o zaistnienie przed wyborami. W jakikolwiek sposób, bo na ten moment widać gołym okiem, że racjonalnych pomysłów Panowie nie mają.

ANDREW17

nowe
[72]
2018-07-20 22:04:57 | zgłoś do moderacji

Kochany drugi..sorcie jako były wyborca PO wiem jak potraficie manipulować, np Kaczyński powidział,że w historii Polski byli ludzie,którzy donosili na Polskę i to byli ludzie "długiego sortu",a wy :nas nazwał ,nie wszystkich Polaków ! Żenada!

ArtK

Inowrocław
[46]
2018-07-20 20:55:10 | zgłoś do moderacji

Jedyna rozsądna propozycja, którą popieram.
Lesiu
"Na pomniku powinien stanąć dumnie Kazimierz Kujawski bo gdyby nie on Inowrocławia by nie było"

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-07-20 17:23:26 | zgłoś do moderacji

Postawcie poprostu toaletę publiczną których brak w Inowrocławiu,tylko nie toi toja bo tam nieopodal jest gaz podłączony więc wiecie czym to grozi.

drugi_sort

Inowrocław
[1764]
2018-07-20 10:25:59 | zgłoś do moderacji

ANDREW17 ,pomnik Putina to raczej pasuje do dojnej zmiany, bo to oni tak pospiesznie spychają Polskę w jego łapy.

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-07-20 08:28:04 | zgłoś do moderacji

Piachem... to po zimie.

Kto zimą sypie
niech teraz czyści.

energetyk1957

Inowrocław
[13]
2018-07-20 07:39:34 | zgłoś do moderacji

Może byście przekazali na renowacje ulic w Inowrocławiu Bo jak widać po opadach miasto tonie.Od lat nie widziałem,aby były czyszczone studzienki odpływowe po opadach są zawalone śmieciami i piachem.

JimmyJazz

Strzelno
[51]
2018-07-19 23:20:40 | zgłoś do moderacji

ee a może to nie orzeł ma być na tym pomniku... może to wrona bo panowie za WRON-em tęsknią ;)

beret

Gmina Inowrocław
[521]
2018-07-19 23:05:30 | zgłoś do moderacji

chuć nie jestem z tego upadłego miasta, jak dzisiaj potwierdził p. Brejza w wywiadzie dla Onetu to jednak jako mieszkaniec sąsiedniej jednostki terytorialnej zreformowanej nieudolnie między innymi przez p. Brejzę proponuję :
POMNIK RYSZARDA BREJZY.


ANDREW17

nowe
[72]
2018-07-19 21:59:52 | zgłoś do moderacji

Dla lewicy najlepszym pomnikiem by był pomnik Stalina lub Putina!

Lesiu12345

os. Piastowskie
[5601]
2018-07-19 21:37:09 | zgłoś do moderacji

Na pomniku powinien stanąć dumnie Kazimierz Kujawski bo gdyby nie on Inowrocławia by nie było

doopa

Inowrocław
[190]
2018-07-19 21:17:33 | zgłoś do moderacji

Chyba mistrzowie zapomnieli po co Rosja Radziecka podpisała pakt Ribbentrop Mołotow. Dla przypomnienia niektórym ciemniakom - aby Niemcy spokojnie mogły nas rozwalić. A potem 17 września - tez nas wyzwalali. Czy wy politycy SLD tkwicie jeszcze mentalnie w PRL-u?

JimmyJazz

Strzelno
[51]
2018-07-19 20:48:34 | zgłoś do moderacji

Nie realizujcie tego, nie zostawiajcie dla potomnych.

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-07-19 19:45:12 | zgłoś do moderacji

I jest dla LSD temat na jesienne wybory.
Można nic nie zrobić, a trwać w lokalnej świadomości.

JasonX

Inowrocław
[1805]
2018-07-19 19:34:52 | zgłoś do moderacji

na szczęście lewica nie ma już nic do gadania w tym kraju. Społeczeństwo pokazało gdzie was ma i odeszliscie w polityczny niebyt, oby jak najdłużej

karol44

Inowrocław
[91]
2018-07-19 19:25:51 | zgłoś do moderacji

Autor projektu niech się lepiej zajmie komiksami i malowaniem z dziećmi po asfalcie, to mu lepiej wychodzi...

zosia 2

Inowrocław
[176]
2018-07-19 18:46:54 | zgłoś do moderacji

Dajcie już spokój z tymi pomnikami

JimmyJazz

Strzelno
[51]
2018-07-19 18:42:33 | zgłoś do moderacji

"Wyzwolicielom Inowrocławia w 1945 roku, wdzięczni mieszkańcy Miasta w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości" - genialny napis. W 100-lecie odzyskania Niepodległości mamy być wszyscy wdzięczni za 45 lat okupacji. Dobre, kurde, dobre...

JimmyJazz

Strzelno
[51]
2018-07-19 18:28:53 | zgłoś do moderacji

Orzełek znów zgubił koronę. Nie można się jednak temu dziwić skoro inicjatywa wychodzi od środowisk czujących słabość do sierpa, młota i nostalgię za sowieckim per "towarzyszu".

Dubler

Inowrocław
[1399]
2018-07-19 18:08:21 | zgłoś do moderacji

Nie chcą obelisku upamiętniającego 29 stycznia 1990 r. ?
Mieli by gdzie świeczki stawiać, utyskiwać, może popłakiwać itd. :)

specter1

wszędzie
[318]
2018-07-19 18:01:13 | zgłoś do moderacji

Jak wyzwoleńcom to OK!!!


hahahahahahhahahahahahahahahhahaha

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-07-19 17:59:06 | zgłoś do moderacji

Osobiście proponuję jak już kiedyś pisałem postawić tam metalową makietę szkoły wydziałowej na wzór makiety z placu klasztornego.Betonowy fundament już jest,wystarczy położyć na nim ozdobną kostkę i zrobić dojście przez trawnik do tego miejsca.Kontrowersje mam nadzieję się skończą.

VAU

Inowrocław
[66]
2018-07-19 17:21:34 | zgłoś do moderacji

Myślę, że jeśli już pomnik, to taki, który nie wzbudziłby jakichś kontrowercji. Może pomnik żołnierzy poległych w II wojnie światowej?

Wiewiór

Inowrocław
[491]
2018-07-19 17:00:02 | zgłoś do moderacji

Redakcja po cichu edytowała tekst, bo w pierwotnej wersji napisali, że na pomniku miał widnieć napis "Wyzwoleńcom..."

Irytujący liberał

Inowrocław
[13]
2018-07-19 16:40:53 | zgłoś do moderacji

Ale projekt bardzo ładny :)

VAU

Inowrocław
[66]
2018-07-19 16:38:24 | zgłoś do moderacji

Jeżeli "wyzwoleńcom", to się zgadzam. Lubię humorystyczne efekty. :D

Wiewiór

Inowrocław
[491]
2018-07-19 15:50:07 | zgłoś do moderacji

Tak jest, żadnych nowych pomników!!! A poza tym, co to za koszmarek językowy - "wyzwoleńcom". To przestarzała forma oznaczająca wyzwolonych, a intencją pomysłodawców - jak czytam - jest upamiętnienie wyzwolicieli. Niech się więc zdecydują kogo chcą upamiętnić - wyzwolonych (wyzwoleńców) czy wyzwolicieli. Stanowczo protestuję przeciw nowym pomnikom! Niech lewica zrobi wśród swoich członków i sympatyków zbiórkę pieniędzy na pomnik - wtedy ewentualnie proszę bardzo. Może opcja przeciwna wszelkim pomnikom też zbierze jakieś podpisy i zobaczymy kogo jest więcej. A poza wszystkim, surowiec mało szlachetny na pomnik.

[IO: oczywiście, wyzwolicielom. Dziękujemy za spostrzeżenie.]

Ronnie11

Inowrocław
[4074]
2018-07-19 15:33:07 | zgłoś do moderacji

po co pomnik?Hitler i Stalin to byli koledzy z "zespołu" wykonywali zadania ukrytego rządu.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-07-19 15:11:45 | zgłoś do moderacji

Zdecydowane nie dla jakiegokolwiek pomnika w tym mieście także związanego z PiSem,ponawiam apel aby zagospodarować ten teren aby nikomu już nigdy nie przyszło do głowy stawiać tam jakiegoś monumentu.

Dubler

Inowrocław
[1399]
2018-07-19 15:04:24 | zgłoś do moderacji

Kolumna Pamięci jak już, to dla uczczenia 4 czerwca 1989, symbolicznej daty wyzwolenia spod wszelkiej okupacji!
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media