Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Nowy układ pracy. Solidarność ma zastrzeżenia

 INOWROCŁAW | 12 stycznia 2017, 10:02
NSZZ Solidarność złożyła do Państwowej Inspekcji Pracy zastrzeżenia do Układu Zbiorowego Pracy w IKS Solino.

- W naszej ocenie układ jest szkodliwy dla pracowników, gdyż nie zabezpiecza ich podstawowych praw dotyczących stabilizacji układu i gwarancji zatrudnienia - komentuje Jerzy Gawęda, szef związku.

Nowy układ zbiorowy pracy w Inowrocławskich Kopalniach Soli funkcjonuje od 1 stycznia 2017 r. Przypomnijmy, że określa on zasady wynagradzania, premiowania, awansowania i zatrudniania pracowników, kształtowania warunków pracy, świadczenia pracownicze oraz szkolenia i ścieżkę rozwoju zawodowego. - Wejście w życie dokumentu to efekt dwuletniej pracy zespołu negocjacyjnego, powołanego na mocy porozumienia ze stycznia 2015 roku - komentuje spółka.

Dodajmy, że środę głosami radnych SLD i większości PSL rada powiatu inowrocławskiego zdecydowała o podtrzymaniu swojej wcześniejszej decyzji w sprawie Jerzego Gawędy, szefa związku i jednocześnie radnego PiS. Spółka, która chce mu zmienić warunki pracy i płacy będzie musiała teraz dochodzić swoich roszczeń w sądzie administracyjnym. Opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu. Do sprawy wrócimy. [IO]Wasze komentarze:

zmielcar

Inowrocław
[55]
2017-01-13 08:42:47 | zgłoś do moderacji

tak długo nie pracował, że nie umie wykonywać już swego zawodu tokarz, to padło na sesji jako uzasadnienie odmowy wykonania prawomocnego wyroku

zmielcar

Inowrocław
[55]
2017-01-13 08:39:56 | zgłoś do moderacji

Shape, etatowy związkowiec od roku ma pracować 2 dni w tygodniu, ale to uwłacza jego godności

Shape

Rąbin
[5801]
2017-01-13 00:28:40 | zgłoś do moderacji

Dwa lata "negocjowali" (czyt. spędzali miło czas na dyskutowaniu o pierdołach), a teraz mają pretensje do samych siebie. Patologia. Niemal 30 lat po transformacji, a komuna wciąż żywa. Jak to możliwe, że w prywatnej firmie pracownik boi się odezwać, a w państwowej przedsiębiorstwo utrzymuje etatowych darmozjadów? Niech nasz etatowy związkowiec wymieni zakres swoich obowiązków i ile czasu z wymiaru pracy poświęca on na pracę.

TAB015

Inowrocław
[727]
2017-01-13 00:25:09 | zgłoś do moderacji

Wieloletnie etaty (bez kadencyjności) związkowców wszystkich opcji (a zwłaszcza w górnictwie, choć nie tylko) w n/u RP - to patologia. Związki zawodowe powinny być wyprowadzone do gmin z zakładów pracy, w których powinny pozostać tylko komisje socjalne (wybierane co 3 lata poprzez wybory bezpośrednie spośród związkowców, a w II turze niezwiązkowców, gdy w I turze nie uzyska się 50% + 1 głosów) powołujące m.in. SIP (tj. społecznych inspektorów pracy (np. oddziałowych i zakładowego w zależności od struktury organizacyjnej zakładu pracy). W zakładzie pracy nikt nie powinien wiedzieć, kto jest w związkowcem chyba, że uczestniczy się w wyborach do komisji socjalnej. Oczywiście składki płaci się poza zakładem, jak w organizacjach politycznych (partiach). Organizacje związkowe powinny (na szczeblach od gmin po szczebel centralny - krajowy) mieć swoją polityczną reprezentacje w postaci partii pracy (np. jak w Wielkiej Brytanii).

zmielcar

Inowrocław
[55]
2017-01-12 22:55:36 | zgłoś do moderacji

dodajmy zatem, że Jerzy Gawęda nie spodziewał się przeszukania lokalu S w Solino, dlatego schował ją u kolegi, policja nic nie znalazła,w sądzie powoływał się na ustawę o ochronie danych osobowych, by tylko nie pracować fizycznie, bo to uwłacza jego godności.

zmielcar

Inowrocław
[55]
2017-01-12 20:49:35 | zgłoś do moderacji

Befsztyk, vel Jerzy Gawęda, ty Ty chcesz wbrew wszystkiemu być kolegą tej "pani", niestety dla Ciebie, bez wyroków, porównaj prawomocne orzeczenie Prokuratury Bydgoszcz Południe, sygn.2 Ds.1589.2016. Nie udało Ci się kłamstwo, ale za to popełniłeś kilka przestępstw umyślnych i masz kilka spraw w prokuraturze, przyniosę paczkę do więzienia, czego będziesz potrzebował?

zmielcar

Inowrocław
[55]
2017-01-12 20:27:00 | zgłoś do moderacji

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiedziała na zarzuty człowieka nieustannie protestującego przeciw wszystkim, nie ma naruszenia prawa, nie mogę tego opublikować, choć dziś udałem się do kopalni, bo Pan Gawęda ukradł to pismo i odmawia oddania.

zmielcar

Inowrocław
[55]
2017-01-12 17:38:52 | zgłoś do moderacji

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiedziała na zarzuty człowieka nieustannie protestującego przeciw wszystkim, nie ma naruszenia prawa, nie mogę tego opublikować, choć dziś udałem się do kopalni, bo Pan Gawęda ukradł to pismo i odmawia oddania.

befsztyk

Inowrocław
[37]
2017-01-12 15:11:34 | zgłoś do moderacji

zmielcar czy Ty nie jesteś kolegą tej pani z wyrokami z PiSu?


zmielcar

Inowrocław
[55]
2017-01-12 14:35:34 | zgłoś do moderacji

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiedziała na zarzuty człowieka nieustannie protestującego przeciw wszystkim, nie ma naruszenia prawa, nie mogę tego opublikować, choć dziś udałem się do kopalni, bo Pan Gawęda ukradł to pismo i odmawia oddania.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media