Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

W Kruszwicy promowano nowy pomysł rządu

fot. MP
 KRUSZWICA | 28 maja 2018, 17:03
- Wprowadzamy zmiany we wspieraniu inwestycji w naszym kraju. Cała Polska będzie jedną wielką strefą inwestycyjną - zapowiedział dziś w Kruszwicy minister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Przygotowana przez rząd ustawa ma przekształcić wszystkie tereny w kraju na strefę ekonomiczną. Obecnie system zwolnień podatkowych i ulg dla przedsiębiorców działa tylko w czternastu strefach obejmujących 25 tys. ha.

- Chcielibyśmy, aby inne bodźce, które kierujemy na terenie naszego kraju i do Kruszwicy zawitało więcej inwestycji. Nie trzeba będzie, tak jak do tej pory, szukać specjalnego miejsca w strefach, cała Polska będzie jedną wielką strefą. Będziemy preferować inwestycje wielkiej jakości, czy które będą przeprowadzane na terenach o większym stopniu bezrobocia. Mam nadzieję, że również Kruszwica na tej ustawie zyska. Poprzednie warunki były sprzyjające dla dużych inwestorów, głównie zagranicznych, ta ustawa daje równe szanse wsparcia na inwestycje dużym, średnim i małym przedsiębiorcom - mówił minister Jerzy Kwieciński tuż przed kolejnym spotkaniem informacyjnym z przedsiębiorcami i samorządowcami pt. "Strefa w każdej gminie".

Nasze województwo będzie pod opieką Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Zanim nowa ustawa wejdzie w życie, będziemy jeździć i spotykać się we wszystkich gminach, tak aby dotrzeć do wszystkich 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego - powiedział prezes spółki Paweł Lulewicz. Ustawa ma szansę wejść w życie w połowie tego roku i - w ocenie ministerstwa - ma stać się powszechnym systemem wsparcia dla inwestycji. [MP]Wasze komentarze:

Rycho b

Inowrocław
[769]
2018-05-28 23:15:18 | zgłoś do moderacji

Inianinie. I tak zbyt długie i przez to nieczytane posty muszę wypisywać aby łopatologicznie co niektórym wytłumaczyć. Można napisać rozprawę na poziomie doktoratu na tematy poruszane w i-o ale kto to przeczyta. Tak więc nie miej pretensji o skróty i pozorną chaotyczność. Takie czasy że i czytać trzeba między wierszami, pisać krótko a czytać szybko. Pozdro.

inianin

Na emigracji
[2120]
2018-05-28 22:04:40 | zgłoś do moderacji

Rycho b: Jezeli Twoj post jest jakas odpowiedzia na moj (bo zakladam, ze tak) to jest to odpowiedz chaotyczna, nielogiczna (tak, jakbys przeczytal co napisalem jedynie "po lebkach") Przykre i smieszne zarazem. :)

zosia 2

Inowrocław
[161]
2018-05-28 21:54:27 | zgłoś do moderacji

Śmiechu warte ,kto robi interesy z PISEM ha ha

Rycho b

Inowrocław
[769]
2018-05-28 21:18:51 | zgłoś do moderacji

inianinie. Gejzer pomysłów Mateuszek jak go Kornel nazywa co rusz strzela nowymi jak kulą w płot. To co piszesz że przyjeżdża inwestor i rozmawia z miastem to już coś daje. Dotychczas też tak było. Ale dotychczas dodatkowym argumentem były obniżki podatków właśnie w SSE. Teraz to samo każdy będzie miał. Więc inwestor spyta co dodatkowego nam dacie. A tu zonk bo miasto nie potrafiło dotychczas nic załatwić ze strefą a i nic ciekawego co by kogoś z zewnątrz przyciągnęło zaproponować. Kto mocny i potrafi coś załatwić będzie miał szansę. Kto doopa ten obejdzie się smakiem tak jak u nas. Bo inwestor spyta: a macie kadry pod moją działalność, a co mi dołożycie, a jak dojazd do autostrady, a jak, jak, jak? Chcę przypomnieć że Mateuszek aby pokazać że rządy nieudaczników mają sukces już do lokalizacji dwóch zakładów Merca i kogoś innego właśnie w SSE dołożył po kilkadziesiąt milionów $. A na kuriozum zakrawa (tak przy okazji doniosę) że w Jaworze gdzie inwestuje Merc i Kobierzycach gdzie inwestuje LG nie ma ludzi do roboty i już sie szykują do przyjęc ukraińców lub azjatów. Ha, ha.

RzecznikRzecznika

Inowrocław
[84]
2018-05-28 20:23:33 | zgłoś do moderacji

Na niebiesko ich ubrali
Jeden przez drugiego bajki wymyślali.
Oto słowa rzecznika.
Rzecznikowi niech będą dzięki.

inianin

Na emigracji
[2120]
2018-05-28 20:03:27 | zgłoś do moderacji

@Rycho b: Calkowicie sie z Toba nie zgadzam!
Jak PiSu nie cierpie, to tutaj musze ich pochwalic za swietny pomysl.
To jest jak najbardziej w interesie takich miast, jak Inowroclaw! Plus Kruszwica, Strzelno, Mogilno etc, ale zostanmy przy naszym miescie.
Dotad bylo tak, ze przyjezdzal potencjalny inwestor i pytal sie, jakie sa tu warunki, jakie sa szanse na przylaczenie do najblizszej specjalnej strefy ekonomicznej. Na oba pytania otrzymywal odpowiedz, na drugie taka, ze na razie nie ma. Na co dziekowal, i tyle go widziano!
Teraz jest przynajmniej szansa, ze podejmie dalsze rozmowy. Malo!?
- Zawsze cos.

Rycho b

Inowrocław
[769]
2018-05-28 18:27:58 | zgłoś do moderacji

Doopa nie pomysł. Jeśli w całej Polsce bez specjalnych preferencji to tak już jest. Ideą SSE jest koncetracja firm na ograniczonym terenie ze specjalnymi preferencjami i to się sprawdza. Było to stosowane od dawna w krajach zachodu i rzeczywiście aktywizowało zaniedbane gospodarczo i inwestycyjnie regiony i ośrodki. Sprawdzało się. Nasz ględa Mateuszek od Morawieckich myśli że coś wymyślił ale to nie spowoduje żadnego zainteresowania inwestorów terenami mniej doinwestowanymi. Nie tędy droga. To pomysł w stylu komuny, jak całe rządy ględy.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media