Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Obwodnica Inowrocławia już otwarta!

fot. MP
 INOWROCŁAW | 17 lipca 2017, 09:21
Dzisiaj po godz. 11.00, czyli dwa tygodnie przed terminem wynikającym z umowy zostanie otwarta obwodnica Inowrocławia.

r  e  k  l  a  m  a


aktualizacja
Uroczystość z udziałem polityków, samorządowców i przedstawicieli wykonawców inwestycji odbyła się w Jacewie. Przyjechali politycy, wojewoda, przedstawiciele GDDKiA i wykonawców. Spośród samorządowców o głos poproszono jedynie wójta gminy Inowrocław.

- Doczekaliśmy się, nareszcie. Oddaliśmy prawie 200 hektarów naszej kujawskiej, dobrej ziemi, ale po to, żeby było bezpieczniej i komfortowo przy okazji - mówił Tadeusz Kacprzak.Przed południem zamknięty został dotychczasowy przebieg drogi krajowej w Markowicach tak, aby cały ruch od strony Poznania przekierować na obwodnicę miasta. Kierowcy jadący od Inowrocławia na południe są kierowani na węzeł Tupadły.

- Taki przebieg będzie obwiązywał przez kilka najbliższych miesięcy, w związku z realizowaną budową węzła Markowice - informuje Tomasz Okoński z GDDKiA w Bydgoszczy.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Mirbud oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów "Erbedim", a głównym podwykonawcą - Kobylarnia SA. 19-kilometrowa droga okalająca Inowrocław biegnie od Markowic przez Tupadły, Sikorowo, Marulewy, a kończy się węzłem w Latkowie. Na brakującym, blisko pięciokilometrowym odcinku trasy w kierunku Bydgoszczy prace dopiero się rozpoczną.aktualizacja
- Słowa podziękowania kieruję do mieszkańców Inowrocławia, w szczególności. Bardzo mocno dziękuje tym, którzy nie stracili wiary w to, że inwestycja, która była bardzo droga, że mogła być taka inwestycja zrealizowana. Obiecywaliśmy kiedyś, że nie ustąpimy i doprowadzimy do tego, że obwodnica Inowrocławia zostania zbudowana, jako obwodnica nowoczesna, godna XXI wieku, w którym żyjemy. Podziękowania kierują również do tych, którzy podejmowali decyzje w poprzednich latach i do tych, którzy dziś przecinali wstęgę i otwierali tę obwodnicę - powiedział podczas dzisiejszej konferencji Ryszard Brejza.

Ratusz poinformował dzisiaj o imprezie, która w przyszły piątek, 28 lipca zostanie zorganizowana na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w związku z oddaniem do użytku obwodnicy. O godz. 20.30 zagra tam zespół Lady Pank, zaplanowano też pokaz samochodów z PRL-u, loty balonem, koncert "Starej Szkoły", "najdłuższy tort w historii województwa" oraz specjalny bieg.

- Hasło przewodnie tego biegu to "Obiegnij Inowrocław. Zwyciężyliśmy". W biegu mogą wziąć udział wszyscy w wieku od 15 lat wzwyż - mówi Wiesława Pawłowska, dyrektor OSiR-u.

Każdy z uczestników, który ukończy bieg otrzyma medal. Zapisy już trwają - można zgłaszać się osobiście w obiekcie OSiR, elektronicznie, telefonicznie w godz. 8.00 - 15.00, na stadionie codziennie w trakcie wakacyjnego biegania 18.00 - 20.00.

Poza tym, wszyscy zainteresowani będą mogli tego dnia... wypić kawę z prezydentem. W godzinach 17:30 - 19:30 Ryszard Brejza zaprasza do specjalnego namiotu na kawę oraz rozmowę. [IO]

Wasze komentarze:

Westusia

Inowrocław
[45]
2017-07-29 21:46:44 | zgłoś do moderacji

Czym dla powstania obwodnicy zasłużył się ksiądz, że też dostąpił zaszczytu przecięcia wstęgi ? Czyżby dołożył się finansowo ?

cobytu

Inowrocław
[236]
2017-07-25 10:14:49 | zgłoś do moderacji

Węzeł w latkowie tragedia! Żeby się dostać na obwodnicę od strony miasta trzeba przeciąć krajową "15". Dlaczego nie ma zjazdu na obwodnicę w prawo? Kto to wymyślił??!! Poza tym nierówność na nierówności, ale szaleńcy będą mieli się gdzie rozpędzić. Kiepskie oznakowanie w Tupadłach, że za Markowicami jest koniec drogi. Wczoraj kilkanaście samochodów zawracało, bo nie zauważyli znaku.

Soltan66

Na emigracji
[3]
2017-07-20 14:20:37 | zgłoś do moderacji

Jest ogłoszenie wyniku kontroli uprzedniej-pozytywne. Kiedy podpisanie umowy?
Dobrze by było aby decydenci podjęli działania w celu uaktualnienia Google maps bo większość kierowców jeździ z nawigacją, a ta nadal nie pokazuje nowej opcji podróży przez Kujawy.

wędkarz84

Inowrocław
[256]
2017-07-19 10:11:48 | zgłoś do moderacji

przecinanie wstęgi jak za komuny....

Czestmir

Inne miasto
[544]
2017-07-19 09:57:22 | zgłoś do moderacji

Ale rzeźnia...

niuniek

Inowrocław
[296]
2017-07-18 22:18:05 | zgłoś do moderacji

ty radny 11% bezradny tobie to już chyba Pan Grabicz razem z P Piziewiczem nie daliby rady, normalnie ekstremalny przypadek, dzień po przekazaniu drogi miałaby się rozpocząć budowa. Znasz się na prawie czy tylko na pisaniu doniesień i zawiadomień?

Szary66

Inowrocław
[489]
2017-07-18 21:52:03 | zgłoś do moderacji

Widać kto się boi, zwłaszcza przeszłości! Masz niezbyt ciekawą przeszłość, ciekawe czy przeszedłeś weryfikację?

Szary66

Inowrocław
[489]
2017-07-18 21:31:45 | zgłoś do moderacji

Oj chyba rowerkiem byłeś dziś na obwodnicy, w tych panatalonach! hihi
To jak z tą Celulozą? Pracowałes tam czy nie?

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 21:29:14 | zgłoś do moderacji

Obwodnica, obwodnica i co dalej Panie Prezydencie?

http://youtu.be/s6vxlHvsmYA

Szary66

Inowrocław
[489]
2017-07-18 21:12:34 | zgłoś do moderacji

Nie przywykłeś, tylko gdy nie chcesz przyznać się do porażki milczysz i uciekasz z podkulonym ogonem.

mtv_ziomek

Inowrocław
[2677]
2017-07-18 19:56:40 | zgłoś do moderacji

@Szary66 nie dodawaj temu czemuś. on chce być politykiem. Przed wyborami jak może za nie swoje pieniądze, to poda Cię do sądu, jak ma to w nawyku.

_____________________________________________

Donosicielstwo gorsze od faszyzmu.

Wyloguj się do życia
http://youtu.be/phCSXKqKQuo

Szary66

Inowrocław
[489]
2017-07-18 19:02:05 | zgłoś do moderacji

Drogi Mareczku, znów używasz słowa, którego znaczenia nie znasz. Czego ja mam się bać, obawiać z twojej strony? Chcesz mi coś zrobić, grozisz mi? Nie jesteś żadnym społecznikiem, tylko zwykłym politykiem - nieudacznikiem. Masz pretensje do wyborców że nie poszli na wybory, to gdzie w takim razie byli twoi zwolennicy? Do nich miej pretensje , nie do wszystkich. Najprościej jest uogólniać i mieć pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie. Zachowujesz się jak rasowy polityk- nieudacznik, bo unikasz na pytania, które są nie wygodne dla ciebie. I kłamstwem jest to że twój profil "lub czasopisma" jest uśpiony. Używałeś go w sobotę w czasie ciszy wyborczej, niby za zgodą admina. To jakaś nowość, że admin decyduje kto może łamać ciszę wyborczą. Pomyśl, dlaczego nagle, zablokowano komentarze? Tylko z twojego powodu, bo złamałeś zasady, ty praworządny! I jeszcze jedna rzecz. Już są dwa dni po wyborach, więc kiedy znikną z ulicy te szmaty, które wiszą na Wojska? Nie zanieczyszczaj i tak brudnego Rąbina!

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-07-18 17:00:23 | zgłoś do moderacji

Obwodnica stała się faktem , brawo dla prezydenta Brejzy, posła i wszystkich ludzi, którzy walczyli, a nie doszukiwali się błędów aby siebie promować.

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-07-18 16:24:41 | zgłoś do moderacji

Chudix2@ anonimowo wszyscy, pod własnym nazwiskiem - n i k t !

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 16:13:23 | zgłoś do moderacji

Jakbyś tu był dłużej to byś wiedział że przywykłem :)

chudix 2

Inowrocław
[297]
2017-07-18 16:11:12 | zgłoś do moderacji

Marek B. won z Ino.online chłopie wszyscy jadą po tobie jak po młodym kocie.

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 15:47:06 | zgłoś do moderacji

Moje sprawy z SM nie dotyczą rozjechanych trawnikow tylko rzekomego nieprzepisowego postoju na betonie lub asfalcie...

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 15:42:32 | zgłoś do moderacji

Oczywiście, że lub czasopisma to mój nick pod którym wiele lat pisałem blog, obecnie uśpiony.

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-07-18 15:40:11 | zgłoś do moderacji

Qirry@ kiedy Pani Stolarska i Pan Kopeć pobierali bezprawnie wynagrodzenie też byłeś tak zbulwersowany, czy tylko zauważasz rozjechane trawniki?

qirry

Inowrocław
[285]
2017-07-18 15:26:56 | zgłoś do moderacji

Wracając do tematu chciałbym podziękować, za porozjeżdżane trawniki i krawężniki i za to że człowiek, który parkuje auto na środku miejsca gdzie bawiły się moje dzieci śmieje mi się w twarz zamiast zapłacić mandat, z którego można-by coś zrobić, nie wiem na czyją korzyść jest to działanie

qirry

Inowrocław
[285]
2017-07-18 15:21:54 | zgłoś do moderacji

od kiedy my na Ty? To też mnie obraża... zaraz lub_czasopisma np czyje to konto? Mam to traktować jako groźbę? To jest karalne? Tak się zachowuje ktoś kto nie ma nic do powiedzenia, zmienia temat i zaczyna się odgrażać...

i ps. rozumiem że skoro te 100 głosów to głosy ze strachu to podobnie jest i zresztą, czyli MB tak naprawdę wygrał te wybory WOW i tak podziękował tym, którzy w niego wierzyli i dla których walczył, że nazwał ich "ludźmi przegranymi" to jest dopiero obrażliwe

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 15:16:56 | zgłoś do moderacji

Możesz pisać o mnie c ci się podoba ale tym że piszę z wielu kont po prostu mnie obrażasz.

qirry

Inowrocław
[285]
2017-07-18 15:09:27 | zgłoś do moderacji

a tak swoją drogą wolałbym dostać 100 głosów niż 18+1 od kumpli i rodziny co za idiotyczny argument, ale gratuluje stu procentowej pewności o własnej nieomylności i świętości

qirry

Inowrocław
[285]
2017-07-18 15:07:00 | zgłoś do moderacji

nie mam w zwyczaju odpowiadać na głupie pytania ale, pomijając fakt dlaczego używając kilku kont mówi Pan do mnie w liczbie mnogiej... to wydaje mi się, że jak ktoś nie lubi hipokryzji i hejtu w każdym możliwym temacie to nie ma to za wiele wspólnego ze strachem...


BAHAHAHA bezprawnie miasto dostało kasę, święte krowy jeżdżą po trawinkach i nic nie można im zrobić ale najważniejsze, że miasto za karanie ich nie zbudowało np nowego placu zabaw bo wciąż jest tam dziki parking i syf GRATULUJĘ

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 15:00:25 | zgłoś do moderacji

Pieniądze z mandatów wystawionych przez SM idą do budżetu miasta, więc znów bezprawnie miasto dostało kasę.

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 14:56:44 | zgłoś do moderacji

Jak dawno temu o tym pisałem to jakieś mądrale w komentarzach pisali że powinienem to udowodnić, więc proszę bardzo... sprawy się kończą... a potem " krew się poleje" :)

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-07-18 14:51:18 | zgłoś do moderacji

Qirry@ skoro Pan Marek nic nie robi, to dlaczego tak się go boicie, po drugie nigdy nie powiedział że obwodnica jest niepotrzebna.
A tak swoją drogą - wolałbym dostać 18 szczerych głosów, niż 1000 ze strachu!

qirry

Inowrocław
[285]
2017-07-18 14:38:09 | zgłoś do moderacji

jeżeli na trawniku zamiast miejsca dla dzieci znajdziecie samochód, albo śmierdzącą plamę oleju to podziękowania do MB, który zamiast sprawę załatwić dla dobra mieszkańców wolał zrobić aferę i mieszkańcom utrudnić

qirry

Inowrocław
[285]
2017-07-18 14:33:38 | zgłoś do moderacji

ktoś nie wyczuwa ironii...

nie no faktycznie przez tyle lat jedyne co zrobić to to, że na osiedlach KSM wcześniej był bat na kierowców co stają po trawnikach, krawężnikach, blokują dojazdy, a teraz już tego bata nie ma... brawo dla Pana dzięki któremu nie ma już mandatów dla świętych krów na terenach KSM

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 14:13:19 | zgłoś do moderacji

@jes4, czy to że Straż Miejska wystawiała bezprawnie przez kilkanaście lat mandaty na osiedlach KSM to temat dziwny, śmieszny czy jednak ważny?

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 14:08:46 | zgłoś do moderacji

@jes4, spoko, nich sobie używają. Tyle mogą :). To mnie tylko utwierdza, że się mnie boją. Zawsze powtarzam, że nie muszę być radnym żeby gnać urzędników do dobrej roboty :). Jak do tej pory :)

jes4

Inowrocław
[179]
2017-07-18 13:59:26 | zgłoś do moderacji

Apeluję o nie "znęcanie" się już nad panem Markiem . Mam nadzieję że wróci do swojej aktywności a jego dotychczasowe działania nie były podyktowane względami politycznymi ale dobrem mieszkańców Inowrocławia.Problemy zgłaszane przez niego były dziwne ,śmieszne ale nieraz dotykały ważniejszych spraw. Dla mnie jest przykładem człowieka pozytywnie zakręconego.Tak że głowa do góry następnym razem będzie lepszy wynik.

Szary66

Inowrocław
[489]
2017-07-18 13:51:59 | zgłoś do moderacji

Szef twojej partii ma chyba inne zdanie od ciebie.
http://www.wiocha.pl/1450740,Dla-tych-co-twierdza-ze-Kukiz-w-sejmie-jest-zbedny

Szary66

Inowrocław
[489]
2017-07-18 13:42:15 | zgłoś do moderacji

Ważne że Mareczek zadowolony z niedzielnych wyborów. Aż 18 głosów to wspaniały wynik.

jes4

Inowrocław
[179]
2017-07-18 13:09:28 | zgłoś do moderacji

Te żółte rury i brewki są tymczasowo do czasu zarośnięcia skarp.

Spider

Inowrocław
[48]
2017-07-18 12:51:42 | zgłoś do moderacji

A te żółte rury to tak na stałe ?. Założę się, że najpóźniej za dwa miesiące te zapewne opatentowane mocowania tychże będą rozjechane.

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-07-18 12:38:45 | zgłoś do moderacji

@piaskowy... oni sądzą po sobie :)

qirry

Inowrocław
[285]
2017-07-18 12:33:25 | zgłoś do moderacji

jakbym się ukrywał przed szefem, że zamiast pracować to za publiczne pieniądze siedzę na IO, a jednocześnie udawał że właśnie z czymś takim walczę to też bym założył nowe konto, ale poklepywanie samego siebie w dość oczywisty i widoczny sposób... proponuję nowe konto: radny11%, radny11+, radny18+1

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-07-18 11:05:55 | zgłoś do moderacji

... a nogi odpadną :)

qirry

Inowrocław
[285]
2017-07-18 10:59:52 | zgłoś do moderacji

jak to mówią uderz w stół... ;)

Maras0310

Inowrocław
[1474]
2017-07-18 10:16:36 | zgłoś do moderacji

Browiński zapewne myślał, że wypisując te swoje brednie na tych forach zdoła zrobić karierę polityczną. A tu masz babo placek, niewdzięczni wyborcy - i słusznie - pokazali mu środkowy palec. Może wreszcie zamilknie i wstydu Kukizowi15 zaoszczędzi ? Panie Browiński, ludzie panu pokazali, że pana miejsce jest za kółkiem, a nie w polityce.

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-07-18 10:16:35 | zgłoś do moderacji

Qirry@ schlebiasz mi, ale niestety się mylisz. Pan Marek pisze pod swoim nickiem, a ja pod swoim.

qirry

Inowrocław
[285]
2017-07-18 09:47:50 | zgłoś do moderacji

piaskowy dziadek - konto numer 3 jedynego człowieka niezadowolonego z obwodnicy, który zrobił tyle żeby budowa się nie udała, ale na szczęście mu nie poszło, o kim mowa?

Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-07-18 09:34:54 | zgłoś do moderacji

Żaba zobaczyła że konie kują i też nogę podstawia.

Smigly

Inowrocław
[8]
2017-07-18 09:22:43 | zgłoś do moderacji

Szczerze powiedziawszy to smie wątpić czy ten węzeł zostanie otwarty w ogóle

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-07-18 08:50:52 | zgłoś do moderacji

Francino@ Pochwa lony!
Gdyby ten "ojciec sukcesu" poszedł do spowiedzi, to byś musiał abdykować.

emir ekonom

Inowrocław
[801]

Bartolini37

Inowrocław
[23]
2017-07-18 08:24:06 | zgłoś do moderacji

A gdzie jest krzyż ???

FrancIno

Watykan
[37]
2017-07-18 07:40:25 | zgłoś do moderacji

Wielu otwierających widzę, wstęgę przecinających. Wśród nich jeden ojciec sukcesu.
Reszta - statyści do zdjęcia

Wezsietato

Inowrocław
[297]
2017-07-18 06:24:32 | zgłoś do moderacji

Browinski to prawda ze tak słabego wyniku jeszcze nikt nie miał w wyborach do rady ?
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media