Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Żołnierze świętowali w Solankach

fot. MJ
 INOWROCŁAW | 21 kwietnia 2017, 14:33
2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny świętuje dziś obchody 60-lecia swojego istnienia, jak również przypadające pięć dni wcześniej święto wojsk inżynieryjnych.

r  e  k  l  a  m  a


Najpierw msza święta w Kościele Garnizonowym, później przemarsz do Parku Solankowego, a tam uroczysty apel i program artystyczny - tak w skrócie wyglądały dzisiejsze obchody święta Pułku.

Podczas apelu na placu przed muszlą koncertową tradycyjnie wręczono medale i wyróżnienia. Wśród nagrodzonych medalami i okolicznościowymi ryngrafami znaleźli się także byli dowódcy jednostki: płk Jerzy Łysak, płk Jak Czerniak, płk Tadeusz Hanowski, płt Ryszard Domański, ppłk Roman Pawlak, płk Jerzy Jaremek, płk Henryk Chojnacki, płk Zbigniew Kołodziejski, płk Edward Miszczak, płk Marek Sarnowski, płk Artur Talik, płk Piotr Sołomonow, płk Marek Wawrzyniak.
Święto 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego zostało ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej Decyzją z dnia 16.02.2012 r. i nawiązuje do sformowania 2. Pułku Kolejowego w dniu 19 kwietnia 1957 roku w Przemyślu.

- Codzienną służbą staramy się pomnażać osiągnięcia naszych poprzedników. Stajemy przed nowymi wyzwaniami, które wymagają od nas nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale także umiejętności współdziałania z wojskami sojuszniczymi w czasie ćwiczeń w kraju i realizacji zadań bojowych poza granicami państwa - mówił płk Bogdan Prokop, dowódca jednostki.

W części artystycznej pokaz musztry paradnej zaprezentowały uczennice ZSP w Kościelcu, a w muszli koncertowej wystąpiły zespoły i soliści z należącego do Pułku klubu. Była też okazja do obejrzenia wojskowego sprzętu. [MJ]


Wasze komentarze:

Jestem

Inowrocław
[105]
2017-04-25 22:03:55 | zgłoś do moderacji

Na zdjęciach widać żołnierzy z dużą nadwagą.Zastanawiam się jak oni zaliczają wf?

beret

Gmina Inowrocław
[507]
2017-04-22 21:07:54 | zgłoś do moderacji

Dzięki Maciarewiczowi nie ma już post-PRL-owskich złogów w wojsku.Polska odzyskuje obronność.

starzec

Inowrocław
[83]
2017-04-22 15:12:55 | zgłoś do moderacji

Hamlet- jak widzę jesteś ekspertem transmutacji!!! Domniemam, że podstawą tak wszechstronnej i dogłębnej wiedzy o cudzych kieliszkach i konsekwencjach picia na krzywkę jest twoje wieloletnie doświadczenie. :( No cóż ... nie zazdroszczę!!! Szczurza morda nie jest ci obca i pewnikiem co rano patrząc w lustro rozkminiasz jak się jej pozbyć. Jak to mówią ... nie życz drugiemu co tobie .... wylazło! :D

Hamlet

moje miasto
[1626]
2017-04-22 11:08:29 | zgłoś do moderacji

Starzec- cos taki zgorzkniały nie zapałes się na to chlansko widocznie najmniej płacisz a chciałbys byc na kazdej takiej imprezie,trudno musisz obyc się smakiem mimo ze tez cos na armie dajesz-Jest swięto jest impreza i niech nikt nikomu do kieliszka nie zagląda bo dostanie szczurzej mordy.PANOWIE KADRA -WASZE ZDROWIE ZA POMYSLNOSC

starzec

Inowrocław
[83]
2017-04-22 10:23:58 | zgłoś do moderacji

Tttaaaa, najlepiej, następnym razem, zrobić bibe pułku w weekend, a najlepiej przez cały tydzień!!! W końcu mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć na własne oczy (nie tylko na ocenzurowanych zdjęciach) jak ich ukochana armia chla i baluje za ich pieniądze!!!
A tak na marginesie ... zawsze łatwo się wydaje nie swoje (w końcu zrzuty nie zrobili)!!!
Ku chwale ojczyzny!!! Jaka by nie była byle dawała!!!

Mieszkaniec73

Inowrocław
[15]
2017-04-22 08:18:25 | zgłoś do moderacji

Pozdrawiam

Mieszkaniec73

Inowrocław
[15]
2017-04-22 08:17:24 | zgłoś do moderacji

Witam i wszystkiego najlepszego dla całego Pułku oraz rodzin ( nie zapominajmy ,że na pułk pracują też cywile). Miałem nie komentować ale .... Rycho b wrzuć zdjęcie i pokaż jak się podciągasz na drążku... .I faktycznie na drugi raz imprezka w weekend bo to dobry pomysł Pzdrawiam

Rycho b

Inowrocław
[754]
2017-04-22 00:12:40 | zgłoś do moderacji

Coś jakby najgrubsza armia świata.

Katatonik

Inowrocław
[181]
2017-04-21 21:46:25 | zgłoś do moderacji

Szkoda że to się odbyło w piątek o tak wczesnej porze dnia. Jak by było w weekend to więcej mieszkańców by przyszło świętować/oglądać. wiem że to święto pułku ale mogli by pomyśleć też o mieszkańcach.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media