Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Ekologiczne nagrody przyznane

fot. MJ
 INOWROCŁAW | 30 marca 2017, 12:25
Już po raz siedemnasty społeczność III Liceum Ogólnokształcącego nagrodziła najbardziej ekologiczne osoby, instytucje i produkty z Inowrocławia i okolic.

r  e  k  l  a  m  a


Statuetki Władysławów wręczono tradycyjnie w sześciu kategoriach. Całej gali towarzyszyła stosowna oprawa, wzbogacona m.in. o występy artystyczne. Była też ścianka do zdjęć, a na tronie w towarzystwie orszaku siedziała Królowa Jadwiga. Sama nazwa Władysławów pochodzi od męża patronki szkoły, Władysława Jagiełły, który jako jeden z pierwszych wydał akt prawny dotyczący ochrony przyrody.

- Poczułem się jak na gali Oscarów, a może i nawet lepiej. Są znakomici goście, są statuetki, może zabrakło czerwonego dywanu, ale mamy tylu gości, że i tak nie byłby widoczny. Myślę, że Akademia Filmowa może uczyć się od naszej akademii ekologicznej - mówił Dariusz Piękosz, pomysłodawca Władysławów.

Poniżej nominowani i nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:

CZŁOWIEK
Mariusz Gawarecki - nauczyciel geografii oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu
Dorota Gawron - nauczycielka biologii i chemii w Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu
Przemysław Stefański - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gniewkowo

PRODUKT
Bio Groszek firmy Bonduelle w Gniewkowie
Miód z pasieki Michała Skowrona z Lachmirowic
Regranulat firmy Plastmar z Balczewa

GOSPODARSTWO ROLNE
Gospodarstwo rolne "Brassica" Zbigniewa Lebiedzińskiego w Dziennicach
Gospodarstwo rolne Ewy i Jacka Bubacz z Inowrocławia
Gospodarstwo rolne Macieja Migdała z Leśnianek w gminie Rojewo

PLACÓWKA OŚWIATOWA
Przedszkole nr 14 Muzyczna Kraina z Inowrocławia
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
Szkoła Podstawowa w Ściborzu

FIRMA
Eko-Matys z Inowrocławia
Spiżarnia Kujawska w Inowrocławiu
Zakład Produkcji Wód w Inowrocławiu

INWESTYCJA
Alstal Budownictwo Alojzy Szczupak za wybudowanie biogazowni na terenie Zakładów Mięsnych Viando
Miasto i gmina Gniewkowo za rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu za inwestycje proekologiczne

[MJ]


Wasze komentarze:

red

Inowrocław
[366]
2017-03-31 15:04:15 | zgłoś do moderacji

Jeden informacyjny artykuł z dziedziny konkursów, a jeszcze trochę i dojdzie do rękoczynów pomiędzy siostrą i sortem. Dajcie już spokój.

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-03-31 12:57:47 | zgłoś do moderacji

Ktoś tu dostał białej gorączki. Jaka wysoka amplituda emocji. Relaks jest zbawienny dlatego zalecam jeżeli to możliwe.
Co do wtop to nie trzeba ich szukać- jest ich bez liku. Tym przecież głupek się charakteryzuje. Zwykle delikatność nakazuje zbyć milczeniem autokompromitację głupka. Dlatego do tej pory w zasadzie cisza w tym temacie.
To był kijek czas na marchewkę.Na uznanie zasługuje znajomość moich nicków. Brawo! Jeden został pominięty. Jaki?

drugi_sort

Inowrocław
[1645]
2017-03-31 12:39:12 | zgłoś do moderacji

Siostrzyczko, z desperacji gonisz już w piętkę i bardzo łatwo dajesz się wyprowadzić z równowagi o ile w ogóle ten stan jest Ci znany.
Co do analizy moich komentarzy to proponuję Ci przeczytać wszystkie i gwarantuje, że znajdziesz jeszcze 3 podobne "wtopy" które niestety przeoczyłaś pod wszystkim swoim poprzednimi nickami, nawet jako " czytelnik" co powinno jednak do czegoś zobowiązywać.
"Raz,dwa" razy miałaś okazję to ciętej "riposty" , no ale moje "błędy" były dla Ciebie jak i reszty Twoich " braci w wierze" zbyt subtelne.
No to już teraz miałaś jak na patelni.
Gratuluję wnikliwości i refleksji. Taki sukces, mam nadzieję zmotywuje Cię do jeszcze cięższej pracy nad poziomem komentarzy i polemiki (effectum est finis).
Jeśli jednak jest to jeszcze zbyt mało, to daj mi jakiś znak, to Ci znowu coś podrzucę.
Z wyrazami należnego szacunku
"Portalowy głupek"


siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-03-31 10:21:48 | zgłoś do moderacji

W artykule "Inowrocław ma być bardziej zielony" zapisane dwa dowody rozwiewające wątpliwości dyletanctwa i głupoty.

Pierwszy umieszczony 23 III o godz. 20:16 wprost dowodzi, że re_sort jest głupkiem portalowym.

Drugi autorstwa re_sorta z dnia następnego.
Delikwent o godz. 12:46 zarzucał innym analfabetyzm (nieumiejętność czytania), kłopoty z rozumieniem i całkowity brak analitycznych zdolności.
By po 36 minutach zmasakrować swój wizerunek- przyznał, że zarzuty jego dotyczą. Osobiście przyznał,że jest portalowym głupkiem.
Teraz głupek zaprzecza co znaczy,że zapomniał, że ma mikro pojemną głowę.


backwithavengeance

Toruńskie
[1917]
2017-03-31 07:53:05 | zgłoś do moderacji

nie karmcie trufli

drugi_sort

Inowrocław
[1645]
2017-03-31 00:54:04 | zgłoś do moderacji

Siostrzyczko, wykazać to mogłaś co najwyżej swoją indolencje i bezgraniczne przywiązanie do prymitywnej tzw PiSowskiej logiki.
Sam nie do końca rozumiem, dlaczego w ogóle z Tobą (Wami) prowadzę jakikolwiek dyskurs. Prawdopodobnie zbytnio przejąłem się przeslanien Polskiego pozytywizmu, jakże dziś adekwatnym w odniesieniu do Waszej formaacji - Praca u Podstawsiostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-03-31 00:12:40 | zgłoś do moderacji

Kilka dni temu wykazałem,że re_sort to prtalowy głupek. Miałem rację - głupek nie pojmuje co to znaczy stara ustawa. Takie to typowe. Ale, ale, co się dzieje? Re_sort w końcu coś sensownego wybąkał. Mianowicie niczym Moczulski odszyfrował skrót swojej formacji. W skrócie KOD to zepsute osły.
Pierwszy raz zmuszony jestem się z tym kodziarzem zgodzić.

drugi_sort

Inowrocław
[1645]
2017-03-30 23:48:18 | zgłoś do moderacji

Siostrzyczko, a od kiedy to KOD uchwala ustawy? (Lex Szyszko)? No chyba, że KOD to oczywisty skrót od: Kaczyński Osobiście Dowodzi i od jego kontynuacji: co mu Każdy Osioł Dobrzezrobi....Kaczorowi Olds Kulowy

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-03-30 22:37:45 | zgłoś do moderacji

Pierwsze słowo i "trzęsienie ziemi" -re_ sort "rozumie" . Dalej napięcie rośnie, niespodziewane odwrócenie sensu nawet istoty.
Jeśli chodzi o strzelanie do zwierząt to niewątpliwie gajowy prym wiedzie. Nie prawdziwy ale koneser Gęsiarki.
Co do rżnięcia drzew - całkowity obłęd. Kasztany , dęby padły pod kodziarskim toporem. To oni tak jak w Inowrocławiu wydały wyrok na drzewa korzystając ze starej ustawy.


drugi_sort

Inowrocław
[1645]
2017-03-30 21:41:36 | zgłoś do moderacji

Rozumiem, że siostra trrola ma pretensje, że Grand Prix nie otrzymał PiSowski minister Szyszko za wyrżnięcie milionów drzew i osobistą masakrę dziesiątków bażantów.

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-03-30 16:21:27 | zgłoś do moderacji

Jakie to działania?
Są one zgodne ze statutem tej jednostki?
Czy firma na nich zarabia czy też pogłębia deficyt?

magazynka00xd

Rąbin
[194]
2017-03-30 16:05:52 | zgłoś do moderacji

Zakład Produkcji Wód otrzymał nominację za działania, które poszerzały głównie wśród dzieciaków świadomość ekologiczną :P

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-03-30 14:58:48 | zgłoś do moderacji

A o co chodzi w kategorii "firma" z uznaniem dla Zakładu Produkcji Wód?
Coś mi tu nie pasuje.

red

Inowrocław
[366]
2017-03-30 14:02:35 | zgłoś do moderacji

Bardzo fajna inicjatywa. Gratulacje dla wszystkich , nie tylko zwycięzców.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media