Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

CBA w inowrocławskim ratuszu

fot. archiwum ino.online
 INOWROCŁAW | 11 października 2017, 16:49
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli dziś w Urzędzie Miasta Inowrocławia nieplanowaną kontrolę, która dotyczy zamówień publicznych, których wnioskodawcą był wydział kultury, promocji i komunikacji społecznej.

r  e  k  l  a  m  a


Wysłaliśmy zapytania do obu instytucji celem uszczegółowienia informacji. Do sprawy wrócimy, gdy tylko będziemy mieli więcej danych. [IO]

Po godz. 19.00 otrzymaliśmy od Jarosława Hejenkowskiego z Urzędu Miasta komunikat o treści:
- Spokojnie jeszcze mnie w kajdankach pokazowo nie wyprowadzono, choć wiem jak się to marzy grupce moich przeciwników - mówi prezydent miasta. - Moją rodzinę przygotowałem na taki scenariusz. Dziś bycie prezydentem miasta to nie tylko zaszczyty i honory. Przypomnijmy: Najpierw była pierwsza wielomiesięczna kontrola CBA w urzędzie miasta, finał - do tej pory żadnych zarzutów korupcyjnych nie postawiono nikomu. Zakończyła się również kilkutygodniowa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca niewykorzystania przez prezydenta urlopu wypoczynkowego. Następnie TVP 1 wyemitował magazyn interwencyjny ze szczuciem na prezydenta Inowrocławia i robionymi jemu pośpiesznie zdjęciami, wykpiwaną rzeczniczką w stroju ciążowym, obwodnicą rzekomo niewybudowaną itp. Dziś rozpoczął się kolejny element walki politycznej z wykorzystaniem służb specjalnych - CBA rozpoczęło kontrolę, tym razem z zakresu zamówień publicznych. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, który w tym roku zdobył drugie miejsce w rankingu najlepszych prezydentów miast, musi być dla rządzących dziś Polską jakimś wielkim zagrożeniem skoro tyle czasu, służb i pieniędzy poświęca się na próbę zdyskredytowania i utrudnia się pracę włodarzowi miasta. Spodziewamy się kolejnych podobnych akcji. Może tym razem jakiś desant komandosów ministra Macierewicza na ratusz?

/Urząd Miasta Inowrocławia/


11 października 2017 roku funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęli kontrolę procedur w przedmiocie udzielania i realizacji zamówień publicznych, których wnioskodawcą był Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia w latach 2015-2017. Przewidywany termin zakończenia czynności kontrolnych to połowa stycznia 2018 roku.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA
Wasze komentarze:

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-10-12 22:17:50 | zgłoś do moderacji

@co_tu_sie_dzieje, według newsweeka. Lis z lisem.

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-10-12 22:15:17 | zgłoś do moderacji

@co_tu_sie_dzieje, według co_tu_sie_dzieje

co_tu_sie_dzieje

Inowrocław
[11]
2017-10-12 22:13:03 | zgłoś do moderacji

Prezydent Brejza drugim prezydentem w Polsce !
http://www.newsweek.pl/polska/ludzie/ranking-prezydentow-miast-newsweeka-caly-ranking,artykuly,412024,1.html

Belinda

Inowrocław
[18]
2017-10-12 22:02:18 | zgłoś do moderacji

Widzę, że moja wypowiedź została zgłoszona do moderacji. Ot, przypadkiem zniknęło przezwisko (kiedyś dziennikarzyny, obecnie referenciny w kontrolowanym wydziale). Uderz w stół, a nożyce się odezwą, prawda panie sprzedajny? Onegdaj zagorzały antagonista naszej samorządowej władzy, teraz w imię mamony i ciepłej posadki wyśpiewujący peany na jej cześć. Ale tak jak pisałam wcześniej - przyjdzie kryska na Matyska!

befsztyk

Inowrocław
[37]
2017-10-12 21:23:16 | zgłoś do moderacji

co tu się dzieje, nie ogarniam

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-10-12 21:21:06 | zgłoś do moderacji

Lewicowiec50, bardzo ciekawy link. Ryszard Brejza anioł Solidarności... Teraz go lewak musi bronić. Synek też lewak. PIS jest jaki jest, ale na te czasy rządzi dobrze i będzie rządził drugą kadencję. Myśleliście, że te wszystkie machloje w urzędzie nie wyjdą na jaw ? Pamiętajcie, to wy za to bekniecie urzędnicy niższego szczebla. Właściciel miasta i rodzinka są ustawieni.

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-12 20:56:34 | zgłoś do moderacji

Przypomnieć Ci jak pisowcy wygrywają nagrody w konkursach organizowanych przez siebie ? Prezydent zmienia miasto na lepsze, spójrz jak wyglądało przed 2002 a jak teraz, a więc nagroda obiektywna. http://www.pomorska.pl/wiadomosci/inowroclaw/a/prezydent-inowroclawia-ryszard-brejza-aniolem-solidarnosci,12535666/

piotr.80

Inowrocław
[769]
2017-10-12 20:38:58 | zgłoś do moderacji

nawet na WP głośno o Naszym P. Ryszardzie .... https://wiadomosci.wp.pl/prezydent-inowroclawia-na-celowniku-cba-jeszcze-mnie-w-kajdankach-nie-wyprowadzono-6176044291692161a :):)

Szalony Johny

Inowrocław
[3]
2017-10-12 20:32:03 | zgłoś do moderacji

Czas najwyższy , że wszczęto procedury wyjaśniające. Nie liczę, że znajdą się dowody na niegospodarność i błędy w działaniu komórki Urzędu Miasta choć z pewnością ograniczy to rozpasanie jej pracowników. Panie Hejenkowski, jak słusznie napisał Pan Kaczorek z CBA kontrola dotyczy Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia i jego postępowań przetargowych i w ramach zamówień publicznych a nie działań Prezydenta. O ile sie nie mylę Pan jest pracownikiem tego wydziału. Mam nadzieję , że Pana wydział nie przyniesie wstydu naszemu miastu a działania ratusza i wielu inowrocławskich stowarzyszeń nie są zdominowane przez korupcję i kolesiostwo.

fred 56

RĄBIN
[48]
2017-10-12 20:30:09 | zgłoś do moderacji

LEWICOWIEC-Ranking prezydentów zorganizował LISSVEK ;;Pierwsze miejsce zajął Karnowski z Sopotu.Wszystko w temacie.MÓWI TO PANU COŚ;;;

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-12 20:28:59 | zgłoś do moderacji

Rzecz jasna, że to tylko kontrol i wiele było ich w urzędzie już i nic nie wykazały, chodzi i sianie chaosu i stawianie prezydenta jak tego najgorszego,
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/inowroclaw/a/prezydent-inowroclawia-ryszard-brejza-aniolem-solidarnosci,12535666/

Ronnie11

Inowrocław
[4056]
2017-10-12 20:24:45 | zgłoś do moderacji

Lewicowiec50, to tylko kontrol, jeśli są nie winni nie mają się czego obawiać, proste jak budowa cepa :-)dodam że my mieszkańcy Inowrocławia jesteśmy szefami prezydenta Inowrocławia, i trzeba sprawdzić jak mu idzie, od kuchni, gdzie zwykły "Kowalski" nie ma dostępu do dokumentów.

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-12 20:18:20 | zgłoś do moderacji

Oj panie Browinski linki się chyba panu nigdy nie znudzą, a taki pan sympatyczny czasem.
http://newsweek.pl/polska/ludzie/ranking-prezydentow-miast-ryszard-brejza-inowroclaw,artykuly,412025,1.html?src=HP_List_latest

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 

co_tu_sie_dzieje

Inowrocław
[11]
2017-10-12 20:14:28 | zgłoś do moderacji

Tutaj także prezydent nagrodzony.http://www.pomorska.pl/wiadomosci/inowroclaw/a/prezydent-inowroclawia-ryszard-brejza-aniolem-solidarnosci,12535666/

Dubler

Inowrocław
[1386]
2017-10-12 19:54:39 | zgłoś do moderacji

Two in one?

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-12 19:49:12 | zgłoś do moderacji

Wezwanie pracownika do odbycia kary pozbawienia wolności w czasie urlopu wypoczynkowego a prawo do wynagrodzenia za urlop:

http://tnij.at/193350

Dubler

Inowrocław
[1386]
2017-10-12 19:43:22 | zgłoś do moderacji

Na czas kontroli może te 51 dni zaległego urlopu zostanie wykorzystane?
Akurat do końca roku dni roboczych zostało 53 i od 1 stycznia nowy urlop się należy.

Paź Ryszarda

Inowrocław
[117]
2017-10-12 19:19:44 | zgłoś do moderacji

Na korytarzach mówią, że afera z wykupioną "reklamą" w gazecie, opisującą Wrońskiego, jest aktualnie na tapecie )

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-12 19:14:50 | zgłoś do moderacji

Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu CBA ucha nie urwie :)

niuniek

Inowrocław
[296]
2017-10-12 18:58:07 | zgłoś do moderacji

Ludzie którzy mają parcie na władzę ( wiadomo o kim piszę), nigdy przed niczym się nie cofną, działają jak nie ludzie ( będziesz pluł mu w pysk to powie że deszcz pada, podejrzewam, że za dostęp do koryta sprzedaliby własnych rodziców i dzieci), przecież tacy ludzie potrafią walczyć nawet "trumnami" ten o kim piszę też w kilku komentarzach się do tego posunął.....

Ronnie11

Inowrocław
[4056]
2017-10-12 18:51:21 | zgłoś do moderacji

może chodzi o reprywatyzacje, za PO, był janosik na biednych.

co_tu_sie_dzieje

Inowrocław
[11]
2017-10-12 18:44:39 | zgłoś do moderacji

Dobrze, że ma pan sny, gorzej gdyby było ich brak. Swoją drogą co to sztuczna afera z tą kontrolą. Pis niech zajmie sie swoimi sprawami.

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-12 18:29:07 | zgłoś do moderacji

Czy działacze PiS poza oczernianiem i obrzucaniem błotem nazwy miasta Inowrocław coś dla tego miasta zeobili konstruktywnego? Poza skonstruowaniem se fuch w urzędach i inspekcjach.

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-12 17:23:41 | zgłoś do moderacji

Miałem sen...

http://tnij.at/193305

:)

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-12 17:13:14 | zgłoś do moderacji

Bardzo żałuję, że to nie ja sprowadziłem kontrolę CBA do Wydziału Propagandy UM. Mam wiele informacji o działalności władz naszego miasta, niestety o tym hermetycznym wydziale nic.

Uwierzcie, gdyby to była moja zasługa napisałbym o tym otwarcie i opublikował zawiadomienie. Przecież tak robię zawsze.

"Donosiciela" szukałbym na Waszym miejscu wśród niezadowolonych Waszych "kolegów"...

JasonX

Inowrocław
[1781]
2017-10-12 16:45:39 | zgłoś do moderacji

Lewicowiec50@ zapomniałeś dodać manipulatorze iż wspomniani przez ciebie prezydenci głosowali na siebie w swoim gronie.Raczka raczke myje Więc chyba chujowy to argument.

VAU

Inowrocław
[57]
2017-10-12 16:22:49 | zgłoś do moderacji

CBA niech kontroluje, taka jego rola i za to im płacą, oczywiście nie chcę, żeby kontrola wykazała nieprawidłowości, bo byłby to dla miasta straszny wstyd i mnóstwo problemów. Nie podoba mi się tylko styl wypowiedzi pana Hejenkowskiego, niegdyś niezależnego dziennikarza, na przykład uwaga o wietrzeniu pomieszczenia po wizycie ekipy TVP. Czy tak wypowiada się rzecznik poważnej bądź co bądź instytucji, jaką jest Urząd Miasta?

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-10-12 15:27:49 | zgłoś do moderacji

Lewicowiec50, a kto ten ranking zorganizował ?

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-12 15:24:31 | zgłoś do moderacji

W rankingu najlepszych prezydentów miast prezydent Inowrocławia zajął drugie miejsce na 105 prezydentów. W dwudziestce najlepszych włodarzy polskich miast nie ma nikogo z PiS. Smuteczek.

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-10-12 15:04:32 | zgłoś do moderacji

Straty finansowe wydziału kultury są oczywiste. Niestety straty wizerunkowe miasta są nie do przeliczenia.

JasonX

Inowrocław
[1781]
2017-10-12 15:01:36 | zgłoś do moderacji

Chom12345 uciekł/a bo za pół godziny kończy robotę a jeszcze mu/jej w dresach grzebią.Chyba że dyżur do siedemnastej to jeszcze napiszę ino świeżą parę dresow wdzieje

Belinda

Inowrocław
[18]
2017-10-12 14:50:02 | zgłoś do moderacji

cyt. z chom12345 "a przez takie działanie spowodował, że pewne części Urzędu pewnie stały w związku z czym powstały straty dla miasta..."
Pewne części Urzędu zawsze stoją, bo po co się przepracowywać? Wspomniany wydział to już w ogóle stoi i cały czas powoduje straty dla miasta, bo nie generuje żadnego przychodu. A tylko straty...


Ronnie11

Inowrocław
[4056]
2017-10-12 14:44:08 | zgłoś do moderacji

Urząd Miasta Inowrocław to śmiech na sali, kolesiostwo i dziecinada.

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-10-12 14:39:33 | zgłoś do moderacji

chom12345, czego się obawiasz jak wszystko jest super ?

chom12345

Inowrocław
[800]
2017-10-12 14:32:20 | zgłoś do moderacji

widzę, że garstka z opozycji zakłada coraz to nowsze konta.... te 19 głosów to chyba wyłącznie rodzina, w życiu nie zagłosuje na kogoś kto potrafi cokolwiek osiągnąć jedynie w ten sposób....

IDIOTA, który napisał ten donos działał dla dobra Inowrocławia? Miał jakiś konkretny powód NIE... czepiał się każdej złotówki a przez takie działanie spowodował, że pewne części Urzędu pewnie stały w związku z czym powstały straty dla miasta...

Żaden sąd, żadna kontrola nie wykazała nieprawidłowości, ale czy to kogokolwiek interesuje, ważne, że ludzie pewnego niskiego pokroju mają pożywkę z hasła CBA w Urzędzie, tylko kto to CBA nasłał? W życiu ten człowiek anie jego wierni kolesie nie otrzymają żadnego mojego głosu ani nikogo kogo znam. Ani razu nie usłyszałam jakiegokolwiek pomysłu na cokolwiek tylko miliardy powodów na nie i coraz to nowsze donosy na wszystko, a to mural, a to krawężnik...

http://najwer.pl/wp-content/uploads/2016/05/KARMA-WRACA-ZAWSZE-1-1024x512.jpg

Belinda

Inowrocław
[18]
2017-10-12 14:11:23 | zgłoś do moderacji

Oj, jak mnie to cieszy! Nawet jeśli kontrola nic nie wykaże, to przynajmniej ciepło się zrobi koło tyłka kilku osobom -
typowej Karynie w dresie, jej sprzedajnemu koledze [...] i jeszcze kilku innym butnym, pazernym i roszczeniowym osobom (bo słowo pracownicy jakoś kompletnie mi tu nie pasuje) z tego - pożal się Boże - wydziału. Przyjdzie kryska na Matyska!

endiii

Inowrocław
[49]
2017-10-12 14:06:29 | zgłoś do moderacji

No czytam i myślę, że wielu już się ślini na urząd miasta. Nie udało się w wybory może uda się teraz. Porażka.

MUMIN

Inne miasto
[133]
2017-10-12 13:55:43 | zgłoś do moderacji

Pan Hejenkowski w oficjalnej wypowiedzi w imieniu ratusza jako "rzecznik" sili się na sarkazm. Wzór prowadzenia propagandy czerpany od Jerzego Urbana? Winszuję.

qirry

Inowrocław
[285]
2017-10-12 13:00:06 | zgłoś do moderacji

JAKA OPOZYCJA - TAKA KAMPANIA

i takie przyszłe metody rządzenia, GDZIE TU DBAŁOŚĆ O DOBRO MIASTA I JEGO MIESZKAŃCÓW

i złotówa bez szkoły na wice prezydenta!

http://www.youtube.com/watch?v=9cM5EQ2Olig


Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-12 12:52:46 | zgłoś do moderacji

Sztuczna afera, inowrocławskie media mają pożywkę Haha

Maras0310

Inowrocław
[1474]
2017-10-12 12:00:15 | zgłoś do moderacji

Warto by było aby CBA przyjrzało się przydziałowi mieszkań przez miasto. Myślę, że to by był bardzo ciekawy temat.

qwerty12345

Inowrocław
[75]
2017-10-12 11:33:55 | zgłoś do moderacji

Widze ze same nowe nicki sie tu pojawily z mniej niz 10 postami....

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-12 11:25:38 | zgłoś do moderacji

"Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli dziś w Urzędzie Miasta Inowrocławia nieplanowaną kontrolę"

Niezapowiedzianą jak już. Planowana, to ona była.

Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-10-12 11:05:44 | zgłoś do moderacji

Co to za cisza w komentarzach,, dresy i majtki przeszukują ?

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-10-12 10:26:33 | zgłoś do moderacji

Lewicowiec50, jaka opozycja ? Tych kilku radnych bez prawa głosu ? Reszta przecież siedzi pod butem i klepie co pan karze.

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-12 09:45:00 | zgłoś do moderacji

Rozmawiamy o mieście a nie polityce krajowej i każdy wie kto jest opozycją w mieście . Nie próbujecie przekręcać . Może inoonline nie
będzie bać się "dobrej zmiany" i równie wielką czerwoną czcionką ogłosi, że ostatnia kontrola PiSoCBA nie wykazała żadnych nieprawidłowości?

devil16

Inowrocław
[86]
2017-10-12 09:29:52 | zgłoś do moderacji

Rajcy i ich przydupasy w natarciu!Ich hasło brzmi"Trzeba zmienić wszystko,żeby wszystko pozostało po staremu"!

fred 56

RĄBIN
[48]
2017-10-12 09:13:55 | zgłoś do moderacji

LEWICOWIEC50--Piszesz opozycja.Kogo masz na myśli?Za opozycję uważają się PO- i Nowocześni RYŚKA
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media