Udział w spotkaniu zapowiedzieli m.in. senator Tadeusz Romańczuk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Jerzy Chróścikowski - przewodniczący senackiej komisji, senator Józef Łyczak - członek komisji oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i wicewojewoda Józef Ramlau.