Oprócz modernizacji "Ziemowita" kruszwicki samorząd ma w planach zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowej. - Na realizację wspomnianych prac gmina Kruszwica otrzymała środki unijne w wysokości blisko 1,8 mln. zł. Umowa o dofinansowanie została zawarta jeszcze w październiku - mówi Bartosz Krajniak, zastępca burmistrza. Przyznane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach prac budowlanych budynek przy ul. Niepodległości zostanie wyremontowany oraz rozbudowany o pomieszczenia do celów dydaktyczno-socjalnych. Z kolei przestrzeń przy ul. Lipowej zostanie podzielona na dwie części. W pierwszej umieszczone zostaną urządzenia zabawowe dla małych i średnich dzieci, umożliwiające ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angażujące dzieci do fizycznego wysiłku.

Druga część zostanie zagospodarowana poprzez wprowadzenie urządzeń siłowni zewnętrznej, która zostanie przeznaczona dla osób starszych. Ponadto pojawią się elementy małej architektury, tor do jazdy na rolkach i rowerach oraz boiska do gry grupowej.