Bardzo ważną i kosztowną inwestycję zakończono właśnie na trasie drogi Lipie-Modliborzyce, która biegnie przez gminę Gniewkowo i Dąbrowa Biskupia. Długość zmodernizowanego odcinka to prawie 3 km trasy. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tego zadania przedstawiła w przetargu firma Inodrog na łączną kwotę 2 milionów 983 tys. zł. Ponadto wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji. Koszt wykonania inwestycji pokryje ze swojego budżetu Powiat Inowrocławski, ale gmina Gniewkowo zgłosiła chęć dofinansowania tego zadania kwotą 188 tys. złotych.

Tadeusz Majewski
Wcześniej staraliśmy się uzyskać na przeprowadzenie tej inwestycji dofinansowanie z programu rządowego i najpierw otrzymaliśmy decyzję wojewody o wsparciu finansowym w wysokości 271 tysięcy złotych, jednak po miesiącu poinformowano nas, że dofinansowanie zostało cofnięte i ze środków rządowych nie dostaniemy nic.

starosta Tadeusz Majewski

Jak podkreśla starosta dzięki temu, że wniosek został dobrze przygotowany, można było szybko ogłaszać przetarg na wykonanie tego zadania, ponieważ gotowa była wszelka potrzebna dokumentacja techniczna, zgłoszenie na budowę itp. Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce polegała między innymi na poszerzeniu jezdni w obszarze zabudowanym do sześciu metrów, a poza obszarem zabudowanym do 5,5 m, budowie zatok autobusowych, wzmocnieniu jezdni na całym odcinku drogi oraz remoncie i budowie zjazdów.

Ponadto w trakcie modernizacji drogowcy przebudowali skrzyżowania, wybudowali chodnik i azyl dla pieszych a na koniec wykonali poziome i pionowe oznakowanie.

Tego samego dnia Zarząd Powiatu sprawdził stan wykonania prac naprawczych na drodze powiatowej Stanomin - Mleczkowo w gminie Dąbrowa Biskupia, o której remont zabiegała wicestarosta Mirosława Kucol. To zadanie również wykonała wyłoniona w przetargu firma Inodrog, która naprawiła nawierzchnię na ponad 2,6 tys. metrów kwadratowych za 324 tys. zł. W kolejce na odbiór prac remontowych czeka teraz jeszcze przebudowa drogi powiatowej numer 2569C Szarlej- Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra- Witowy w gminie Inowrocław.