- Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele. Zaniepokojeni brakiem dialogu ze strony rządowej i w trosce o dobro uczniów, strajkujący nauczyciele z powiatowych szkół średnich spotkali się w celu ustalenia jednego, spójnego stanowiska w sprawie wystawienia ocen i klasyfikacji klas maturalnych - piszą nauczyciele.

Oto podjęte decyzje:

  1. Nauczyciele uczący danego przedmiotu, unikając ingerencji osób trzecich, wystawią oceny końcowe.
  2. Uznaliśmy, że wystawienie ocen jest krokiem do dialogu z rządem. Wzywamy rząd do natychmiastowego rozpoczęcia konstruktywnych rozmów ze strajkującymi nauczycielami i przedstawicielami związków. Liczymy na to, że dobro ucznia jest również ważne dla rządu. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowa forma przeprowadzenia egzaminów, brak zajęć w szkołach są destrukcyjne dla systemu oświaty i w efekcie demoralizujące dla edukacyjnej świadomości uczniów. Milczenie rządu odbieramy jako celowe poszerzanie rozłamu w społeczeństwie.
  3. Udział strajkujących nauczycieli w radach klasyfikacyjnych uzależniamy od podjęcia merytorycznej dyskusji przez stronę rządową.
  4. Solidaryzując się z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjalnych, jednoznacznie oświadczamy, że kontynuujemy strajk. Mamy nadzieję, że jesteśmy w stanie porozumieć się w duchu idei dialogu.

Wspólne stanowisko w tej sprawie podpisali przedstawiciele komitetów strajkowych szkół średnich powiatu inowrocławskiego: I LO, II LO, III LO, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP5, ZSP w Kruszwicy oraz ZSP w Kościelcu.