- Wszystkie szkoły, w których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty przygotowały się już wcześniej do powołania zespołów nadzorujących i we wszystkich szkołach w Inowrocławiu egzamin z języka polskiego się odbył. Udało się powołać zespoły nadzorujące, aczkolwiek nie bez przeszkód - mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Jak twierdzi, największe problemy z przygotowaniem egzaminu miała inowrocławska Szkoła Podstawowa Integracyjna. - Tam trzeba było w sposób szczególny posilić się osobami z naszego banku wolontariuszy. Gdyby nie pomoc kuratorium, to z pewnością w tej szkole, ale też w innych - nie udałoby się powołać pełnych składów zespołów nadzorujących - przyznaje Marek Gralik.

W poniedziałek ósmoklasiści zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego. Jutro czeka ich test z matematyki, a w środę z języka obcego. Uczniów zdających egzaminy w tym tygodniu jest więcej niż gimnazjalistów, którzy mają je już za sobą. To oznacza, że i zespołów nadzorujących - z których kompletowaniem mają problem dyrektorzy placówek - musi być więcej.

- Wydaje się, że dyrektorzy nie mają już dużych problemów, bo są dobrze zaprawieni w boju po przeprowadzeniu w takich warunkach egzaminu gimnazjalnego - zapewnia kujawsko-pomorski kurator oświaty.