- Podjęta uchwała jest dążeniem do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Pakość, a w szczególności przyciągnięcia inwestorów. W konsekwencji te działania powinny przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy - informują urzędnicy z Pakości.

Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy. Chodzi tylko o nowe inwestycje, czyli grunty i budynki, do których nabycia lub budowy doszło już po tym, jak uchwała weszła w życie.

Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest m.in. posiadanie określonego wkładu własnego w wysokości 25 proc. kosztów kwalifikowalnych, rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej w terminie do 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji o spełnieniu warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia i zakończenia inwestycji początkowej w okresie nieprzekraczającym 36 miesięcy (liczonym od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji), a także utrzymania jej przez 15 lat od daty zakończenia realizacji.

Wnioski można składać do końca 2020 roku.